Reformy angielskiego prawa wyborczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy angielskiego prawa wyborczego - omówienie  - strona 1 Reformy angielskiego prawa wyborczego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Reformy prawa wyborczego
1. 1829 - katolicy uzyskali prawa wyborcze
2. 1858 - Żydzi uzyskali prawa wyborcze
3. Reforma Greya (1832): odebrano przedstawicielstwo „zgniłym miastom” i nadanie go dużym ośrodkom przemysłowym
4. Reforma Disraeliego (1867): znaczne obniżenie cenzusu majątkowego, by głosować mogła klasa średnia (landlordowie tracą część wpływów) - 20% głosujących obywateli
5. 1872 - wprowadzenie wyborów TAJNYCH
6. Reforma Gladstone'a (1844-1885):  prawo wyborcze POWSZECHNYM PRZYWILEJEM OBYWATELI (odebrano prawa wyborcze miastom i hrabstwom, przyznano obywatelom)
 600 okręgów wyborczych
 znaczne obniżenie cenzusu majątkowego (głosowali nawet robotnicy)
7. 1911 - skrócenie kadencji Izby Gmin do 5 lat (z 7 lat - 1716)
8. Reforma Lloyd Georg'a (1918):  powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn (21 lat, bez cenzusu majątkowego)
 ograniczone prawo wyborcze dla kobiet (30 lat, minimalny cenzus majątkowy)
9. 1928 - ZRÓWNANIE PRAW WYBORCZYCH KOBIET I MĘŻCZYZN
 wybory tajne, powszechne i bezpośrednie
wybory pluralne do 1948 # Zasadę równości wyborów ogranicza w pewnym stopniu nierówność okręgów wyborczych oraz system jednomandatowy - do uzyskania mandatu wystarczy względna większość głosów (partia, która w skali kraju uzyskała najwięcej głosów mogła nie uzyskać większości mandatów w Izbie Gmin)
b) Izba Lordów
 Zachowała swój arystokratyczny charakter, ale dominuje w niej teraz arystokracja finansowa (nie ziemska)  przewodnictwo nadal lord kanclerz, trzonem nadal dziedziczni parowie powoływani przez króla i lordowie duchowni (XIX w. - 250, połowa XX w. - 1000) + dożywotni lordowie sądowi (9), parowie Szkocji (od 1707) i Irlandii (1800)
 wprowadzeni w XVIII w., gdy sprawy stawały się bardziej skomplikowane
a poziom wiedzy lordów był niski
 faktycznie tylko oni zajmują się sprawami sądowymi, ale wyroki wydawane
w imieniu całej Izby
# Pierwotnie:
 stanowisko równorzędne z Izbą Gmin - ustawa musiała być uznana przez obie izby i króla
 uprawnienia sądowe: sąd w impeachment, sąd parów, sąd apelacyjny najwyższej instancji
# Izba Lordów zawsze była konserwatywna więc Izba Gmin dążyła do ograniczenia jej uprawnień  PARLIMENT ACT (1911)
 Izbę Lordów pozbawiono większości uprawnień, w tym ustawodawczych (pozostało prawo wnoszenia poprawek, które Izba Gmin mogła odrzucić zwykłą większością głosów + weto zawieszające - nie dotyczyło ustaw o charakterze finansowym)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz