Relacje pomięszy władza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje pomięszy władza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą-Wykład  - strona 1 Relacje pomięszy władza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą-Wykład  - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD VI - 24.03.2011 RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ, WYKONAWCZĄ I SĄDOWNICZĄ: Trójpodział władz Monteskiusza zakładał równowagę i wzajemne hamowanie się władz. Naturalnym jest dążenie każdej władzy do zdobycia jak największego wpływu. Historycznie władza sądownicza kilka razy próbowała zdominować inne (okres sędziów - stary testament, inkwizycja), lecz skutecznie nie potrafiła tego uczynić, dlatego z czasem sądy władców zostają zastąpione niezawisłymi sądami. Pozostaje zatem spór między władzami: wykonawczą i ustawodawczą. Może także istnieć tzw. konwent - dyrektoriat, w istocie zbiorowy władca, czyli forma, gdzie władza ustawodawcza i wykonawcza połączone są w jedną, np. Francja - rewolucja; współcześnie - pewne cechy system Szwajcarii.
WŁ. WYK. Niemcy - Wielka Brytania - WŁ. UST. Relacje pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą dotyczą w głównej mierze wpływu tych władz na siebie. Niezależność tych władz w głównej mierze wynika z tego, w jaki sposób są wybierane. Wybór przez ogół obywateli daje większą legitymację niż np. wyłonienie z siebie lub wybór przez kilka ciał. Wyróżniamy dwa skrajne modele oraz kilka pośrednich.
I: System, w którym władza wykonawcza jest w praktyce niezależna od władzy ustawodawczej, jest to system tzw. prezydencki , a przykładem współcześnie mogą być Stany Zjednoczone, ale także np. Rosja.
Wybór prezydenta bezpośredni, chociaż w USA pozornie pośredni (elektorzy).
Prezydent jest głównodowodzącym, sam organizuje strukturę swych sekretarzy (ministrów). Jest podział tradycyjny, ale nie wynika on z konstytucji. Prezydent jest głównodowodzącym, odpowiada za politykę zagraniczną, ale przy mianowaniu swych sekretarzy musi zasięgać rady i opinii komisji senackiej. W zakresie ustawodawczym prezydent nie ma inicjatywy ustawodawczej. W USA zastępują ją doroczne orędzia o stanie państwa - tam są propozycje ustawodawcze, które później realizują kongresmeni. W procesie legislacyjnym prezydent może zawetować ustawę - weto zawieszające (może być obalone), oraz tzw. weto kieszonkowe, gdzie niektóre ustawy może nie podpisać. Główną kompetencją prezydentów jest mianowanie dożywotnich sędziów Sądu Najwyższego. Z uwagi na wpływ SN na ustawodawstwo i bieżące życie prezydent przedłuża swój wpływ na społeczeństwo. Formalnie prezydent USA jest nieusuwalny. W praktyce można go oskarżyć o czyny kryminalne ( impeachment ), który jednak jest bardzo rzadko stosowany. Sama procedura impeachmentu polega na sformułowaniu aktu oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, a Senat jest sędzią. Jest to silna broń, sama groźba powodowała liczne ustąpienia prezydentów lub wiceprezydentów. UWAGA - impeachment ma zastosowanie do wielu funkcji, np. gubernatorów, sędziów itp. Prezydent może być wybrany tylko dwukrotnie. Wyjątek - Roosevelt wybrany 4 razy (poprawka do konstytucji).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz