Uprawnienia prezydenta USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 1 Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 2 Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prezydent USA:
- Nominacje „ Prezydent mianuje ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli i konsulów, sędziów SN oraz innych funkcjonariuszy… za radą i zgodą Senatu”. Jest około 8000 w trakcie kadencji Prezydenta, reszte określa kongres, tworząc dany organ. Po aprobacie Senatu następuje oficjalne powołanie urzędnika przez Prezydenta i wprowadzenie go. „Kongres może jednak w drodze ustawy przyznać prawo mianowania urzędników niższych szczebli - jeśli uzna to za właściwe- Prezydentowi, Sądom lub kierownikom departamentów”.
Urzędnik składa przysięgę po powołaniu urzędnika.
Interior officers - urzędnik niższy, mianowani przez Prezydenta bez zgody Senatu, ale na podstawie ustawy. Zasada łupów - spoils system- przed powołaniem zaczerpuje prezydent zazwyczaj rady FBI (wywiad środowiskowy np. czy kandydat jara/ła zioło? :D)
Konstytucja nie zawiera odpowiedzi na pytanie, czy rada i zgoda Senatu są niezbędne w razie odwołania przez Prezydenta tych funkcjonariuszy, których może on pozbawić urzędu. Prezydent posiada prawo do samodzielnego usunięcia z urzędu sekretarza stanu. Jest istotnym elementem kompetencji władzy wykonawczej a w szczególności do wykonywania ustaw. Zdaniem sądu uprawnienie do zwolnienia jest odpowiednikiem prawa do mianowania, a nie prawa do wyrażania „rady i zgody”. Konstytucja nie przewiduje aktywnej roli Kongresu w kontrolowaniu i nadzorowaniu urzędników odpowiedzialnych za wykonanie prawa np. w trybie impeachmentu. 1935 - orzeczenie Humphrey's Executor vs. USA - dotyczy mianowania i odwoływania urzędników państwowych; wg nich Prezydent ma dość ograniczone uprawnienia, zawężające uprawnienia SN- prezydent może powoływać funkcjonariuszy państwowych, ale jeśli potrzebna była do tego zgoda senatu. Może również odwołać bez jakiejkolwiek przyczyny swoich bliskich współpracowników - „rodzinę”, ambasadorów, przedst.. dypl. USA, ale powołać ich może tylko za zgodą Senatu.
Recess appointment/ summer recess Senatu - prezydent będzie miał prawo obsadzania wszystkich wakansów powstałych podczas przerw w obradach Senatu. Prezydenci USA wielokrotnie obsadzali urzędy federalne osobami, które nie mają szans na zatwierdzenie Senatu.(prezydent wręcza nominacje, gdy Senat nie pracuje, to wtedy bez zgody Senatu nominacje te wygasają z końcem najbliższej sesji i w najbliższym posiedzeniu senatu musi go zatwierdzić.W ten sposób prezydent ma możliwość obsadzania wszystkich urzędników federalnych).
G. Bush powołał w takiej procedurze dwóch sedziów: W. Pryona i Ch. Pickemga na sędziów sądów apeacyjcnych. Nominacje zostały filibusterowane. Pickemgy wycofał swoją kandydaturę sam i sam pierwszy przeszedł na emeryturę, gdy jego recess wygasł. Natomiast Pryor został zatwierdzony przez Senat.

(…)

… w procesie podejmowania decyzji.
*Na tej podstawie McKiney prowadził politykę celną. Kwestia embarga. Po raz pierwszy w 1794 roku - uprawnienie Kongresu, ale od 1917 roku The Trading with the Enemy Act - prezydent może stosować embargo w relacjach z państwami osi. Executive agreemnts od kuchni - Roosvelt zrobił z nich najważniejsze narzędzie do prowadzenia polityki zagranicznej - w ten sposób zawarł…
…. hamował ustawę Civil Rights Act.
Wayne Maare/(Morse?) 22h i 26 minut w 1953 roku ustawę Tidelands Oil Legislation- można użyć też filibustering wobec prezydenta. Potrzeba większość 60 głosów, aby ustalić ograniczenia czasu przemówień (tzw. cloture) - w ten sposób odblokowane mównicą podczas prób ratyfikacji Traktatu Wersalskiego. Prezydent może wycofać nominację (withdraw a nomineets), jeżeli wie, że przegra ją w senacie. Polityka zagraniczna USA
Prezydent formułuje i moderuje i prowadzi politykę zagraniczną USA. Decyduje o uznaniu innego kraju i rządu oraz negocjuje traktaty z innymi krajami, które stają się prawem za zgodą 2/3 Senatu. Przyjmuje listy uwierzytelniające ambasadorów innych krajów. Uznaje inne państwo w imieniu USA. Nominuje Sekretarza stanu oraz ambasadorów USA w innych krajach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz