Uprawnienia prezydenta USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 1 Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 2 Uprawnienia prezydenta USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Uprawnienia prezydenta USA - art. 1 Konstytucji - udział w procesie legislacyjnym
Prezydent :
- nie ma inicjatywy ustawodawczej!.
- będzie okresowo informował Kongres o stanie państwa - będzie miał coroczny obowiązek orędzia o stanie Unii State of the Union Adress ( nazwa od Trumana, wcześniej funkcjonowało jako Annual Messages, Jest to nie tylko opis stanu funkcjonowania USA jako kraju, ale często prezentacje pakietu niezbędnych do przyjęcia ustaw). Od Jeffersona do czasu Wilsona (ponad 100lat) orędzie będzie pisane i dostarczane do Kongresu, Wilson zapoczątkował odczytywanie, Carter dalej przekonywał w formie pisemnej. Zazwyczaj orędzie jest w STYCZNIU.
Wilson zmienił generalnie obowiązujące relacje między Kongresem a Prezydentem- wystąpił aż 26 razy. Obecnie prezydent składa 3 orędzia (3 rodzaje orędzi):
- o stanie Unii;
- orędzie budżetowe - od 1921- ustawa Budget & Accounting Act go do tego zobligowała;
- ekonomiczne ( od 1946 roku jest nazywane raportem ekonomicznym, ale z racji, że przedstawiane jest przed Kongresem uważa się je za orędzie).
Orędzie - połączona sesja obu izb, ludzie z gabinetu prezydenta, prezydent pro tempore, speaker…
Prezydenckie kierownictwo nad procesem legislacyjnym Zależy nie tylko od bezsilności Kongresu, ale też od jego osobistych zdolności i tego, czy prezydent ma większość w Kongresie
Presidental Bills - akty bardziej dopieszczone, czasami pożądane przez Kongres, częściej stają się prawem, przykłady
New Deal - Roosvelt, Great Society - L.B. Johnson jako pakiety ustaw wprowadzające szereg zmian
Rozkwit władzy prezydenta F.D. Roosvelta - wykorzystał on okres kryzysu gospodarczego i II wojny światowej. Jest to ewidentna ingerencja jednego ośrodka władzy w drugi przy milczącym uznaniu trzeciego.
Prezydentura Wilsona - mocny krok w przód w uprawnieniach legislacyjnych. Jego następca Harding, Coolidge, Hoover stali się nie naruszać uprawnień Kongresu, nie mieli też wyjątkowych aspiracji politycznych.
„W wyjątkowych sytuacjach będzie miał prawo zwoływać sesję połączonych Izb lub jednej z nich, a w przypadku…” - zapis z konstytucji
Do 1861 roku prezydent korzystał rzadko bo tylko 8 razy, dopiero Wilson i Roosvelt to okres szerszego zastosowania.
Prezydent podpisuje ustawy (bill act), Przysługuje mu veto.
Trojakie zachowanie:
1. Podpisuje bill (sign the bill)
2. Vetuje bill - przekazuje do Kongresu i jednocześnie musi wskazać uwagi do ustawy, nawet ogólnikowo w tzw. „

(…)

… stało się to elementem walki prezydenta z Kongresem. Doprowadziło to do… (?)
(1945 pierwsza próba broni atomowej.)
Walka prezydenta z kongresem, który wprowadził ustawę dla prezydenta do wydawaniatych pieniędzy
Control Act - Prezydent mógł zamrozić wydatki, ale w dość krótkim czasie. Izby musiały to zatwierdzić w ciągu 45 dni. Jeśli dalej będzie się upierał to tytuł wykonawczy wydaje GAO (General…
…, Nevada, New Hapshire, Rhode Island, Północna Karolina, Vermond.
Jest to zagrożenie, bo prezydent jest cenzorem ustaw i za bardzo ingeruje w uprawnienia legislacyjne. Pork barrel - kiełbasa przedwyborcza
Prezydenci często prosili o Line-item veto. Otrzymał je Bill Clinton pod koniec 1996 roku. Line- item veto Act z 1996 roku , aby kontrolować pork barrel spending. Prezydent miał 5 dni na przedstawienie…
…. rezygnacje składają ambasadorowie i inni z placówki ( nowy prezydent wymiata wszystkich :D)
System łuków - wymiana wszystkich urzędników federalnych gdy nadchodzi nowy prezydent/
Spoils system i ustawa Penedelton Act z 1883 r.
Tworzenie grupy funkcjonariuszy cywilnych - prezydent może ich zwolnić ale musi podać przyczynę. Utworzono coś na kształt służby cywilnej w Polsce, prezydent nie miał tu dowolności…
… nie może być indagowany przez kongresmanów bez jego zgody. Eisenhower zastosował je 44 razy.
Case Nixona 1973 - (nikt nie może przesłuchiwać pracowników prezydenta
Case  USA vs Nixon 1974 - dotyczyło odmowy wydania przez Prezydenta Nixona taśm z Białego Domu w ręce Komisji badającej kulisy afery Watergate : Nixon zasłonił się „executive privilage”. Decyzją zaskarżono go do SN- ten uznał wprawdzie konstytucyjną rangę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz