Wybory prezydenckie w USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory prezydenckie w USA - wykład - strona 1 Wybory prezydenckie w USA - wykład - strona 2 Wybory prezydenckie w USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Johnson poddany wbrew ustawie Tenure of Office Act (?)
Mieszkańcy dystryktu w ramach wyboru wybierają 3 elektorów.
Kongres
Wybory do Kongresu odbywają się w listopadzie, pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada roku parzystego. Kadencja = dwie sesje roczne. Kadencja kongresu liczy się wg kadencji IR. Kongres zbiera się 3 stycznia (XX uzupełnienie). Sesja kończy się najwcześniej 31 lipca, natomiast najpóźniej w przeddzień nowej sesji (tj. 02 stycznia).
Obie izby mogą zakończyć obrady oraz odroczyć je na dłużej niż 3 dni. Do XX uzupełnienia kadencja Kongresu wybranego w listopadzie zaczynała się 3 marca
Kongres nie mógł się zebrać z własnej inicjatywy
Do IR tytułujemy „The honorable”, do senatu „Mr/Mrs Senator”
Republikanie - słoń, Demokraci- osioł
Ustawodawstwo federalne reguluje finansowanie partii politycznych. 1907 r. - Corrupt Practices Act.,
1939 r. - Hatch Political Activites Act - zabroniono korporacjom finansowania wyborów (I). Przekazywano ze źródeł publicznych więcej niż 5000 USD na finansowanie partii politycznych(II). Wybory do IR wybory przebiegają w okręgach wyborczych, na które podzielony jest stan. Do Senatu okręgiem jest de facto cały stan.
Gerrymandering- (od nazwiska wiceprezydenta Gerry'ego- XIX w).- system ustawiania sobie okręgów wyborczych tak, aby wygrali, aby zapewnić maxymalne poparcie w danym okręgu. Formalne okręgi wyborcze muszą być tworzone pod względem równej liczby wyborców. Podczas dokonywania zmian granic okręgów wyborczych….(?)
O okręgach wyborczych decydują stanowe legislatury! Gerrymandering jest stosowany także ze względów rasowych i etnicznych nadal od XIX w., np. dystrykt 4 - jezdnia łącząca 2 okręgi.
Congressial District 38 i 4, 17 (?) - czasami jest pożyteczne bądź celowe - case Californii, gdzie utworzono „dziwny” okręg wyborczy, ale było to sensowne, gdyż skupiał on wszystkich co zamieszkiwali wzdłuż wybrzeża.
Procedura legislacyjna USA
Inicjatywę ustawodawczą ma każdy kongresman a zgodnie z konstytucją nie ma jej prezydent, ale jest on głównych przewodniczącym tego wszystkiego. Może on wygłosić orędzie o stanie państwa.
Przywództwo legislacyjne prezydenta (ok. ¾ ustaw, które są przegłosowywane i stają się prawem „wychodzą” od egzekutywy)
Kongres już od XIX w nie radził sobie ze swoim prawem, a od lat 20 XX w oficjalnie domagała się wręcz inicjatywy prezydenta w wielu kwestiach wykraczających poza „orędzie”. Dzięki temu nie raz dostarczają okazji słuchaczom do zastanowienia czy grają tę samą melodię a więc będą go krytykować jeśli nie podejmie kroków. 1921 r.- utworzono Biuro Budżetowe przy prezydencie, a Kongres ”przelał” na prezydenckie prawo przygotowania projektu budżetu państwowego.


(…)

wotum nieufności dla poszczególnych sekretarzy. Może określić warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na dany urząd.
Kompetencje ustawodawcze Kongresu nie są nieograniczone :
1.Konstytucja - co może być prawem federalnym
2. Kwestia X uzupełnienia - domniemanie kompetencji na rzecz stanów
3.Nie może uchwalić ustaw proskrypcyjnych (dot. wizy 1 osoby), ani ustaw działających wstecz czyli Kongres…
… bardzo ważne ( procedura trwa bardzo długo np. ambasadorowie, dyplomaci)
3. Osoby na tzw. Listach ( niżsi oficerowie w wojsku)
Senat partycypuje w odwołaniu urzędników - Case Johnson i Tenure of Office Act
Case Myers vs. United States z 1926 r.- SN przyznał prawo odwołania urzędnika bez pytania się i zgody Senatu
Case Humphrey's Executor vs. US z 1935 r. -ogranicza, bo prezydent może odwołać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz