Konstytucja USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja USA - wykład - strona 1 Konstytucja USA - wykład - strona 2 Konstytucja USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Podstawy konstytucyjne
Uchwalona 17 września 1787r. przez Konwencję zebraną w Filadelfii
Uzupełniona o 26 poprawek
7 artykułów podzielonych na sekcje, te z kolei podzielone na ustępy
Tryb zmiany:
Uchwalenie poprawki w jednakowym brzmieniu przez obie izby Kongresu większością 2/3 głosów w każdej izbie, a następnie ratyfikowanie jej przez parlamenty ¾ ogólnej liczby stanów
Zgłoszenie przez 2/3 legislatur stanowych żądania zwołania Konwencji Konstytucyjnej, która uchwaliłaby „propozycje” poprawek, poddane takiemu samemu trybowi ratyfikacji przez stany
Możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji istotną gwarancją praw obywatelskich
Zasada suwerenności ludu
Lud i jego wola źródłem wszelkiej władzy publicznej
Deklaracja Niepodległości
Władza ustrojodawcza ludu Prawa jednostki i ustrój społeczno-polityczny
Szeroka gama wolności jednostki o randze konstytucyjnej
System dwupartyjny
Ogólne określenie ustroju
Dwie główne zasady: federalizmu i trójpodział władzy Istnienie rozmaitych hamulców jednej władzy wobec innej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi władz
Zasada federalizmu
Państwowy charakter każdego ze stanów: odrębne konstytucje, ustawodawstwo, legislatury stanowe, Konstytucja federalna gwarantuje stanom republikańską formę rządów: stany muszą realizować podstawowe zasady amerykańskiej konstytucji
„pionowy” podział kompetencji publicznych między władze federalne a stanowe
Spory między Federacją a stanami rozstrzyga Sąd Najwyższy USA
federalizm dualistyczny”
„uprawnienia delegowane”: 17 punktów określających zakres przedmiotowy funkcji Kongresu USA
„kompetencje zarezerwowane” dla Federacji art. I sec. 10
Domniemanie kompetencji stanów w pozostałej sferze władzy publicznej
Implied powers upoważnienie Kongresu do wydawania dalszych ustaw, jeśli uzna to za „potrzebne i właściwe”
Federacja dysponuje kompetencjami wynikającymi z samej natury suwerenności państwowej np. kompetencje immanentne (ingerent powers)
Kompetencje wynikowe (resulting powers) - „dalszy ciąg” kompetencji konstytucyjnie przypisanym naczelnym władzom Federacji
Druga izba Kongresu (Senat) jest w założeniu reprezentacją stanów Oddziaływanie Federacji na rozstrzygnięcia stanów przejawia się w :
Wyższości prawa federalnego nad stanowym
Egzekucji ustaw federalnych przez Prezydenta
Ochrona stanów przed inwazją ich terytoriów

(…)

… Wybory powszechne
18 lat prawo czynne, 25 lat prawo bierne do IR, 30 lat prawo bierne do Senatu
Ustawy stanowe wprowadzają wymóg rejestrowania się wyborców
Wybór do IR w okręgach jednomandatowych, równych, ustalanych przez gubernatorów stanów, dopuszczalność tylko naturalnych okręgów
System większość zwykłej
Zasada rezydencji: kandydat musi zamieszkiwać okręg wyborczy, z którego kandyduje Obie Izby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz