Przykładowe pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:


Pytania na WSP Najstarsza pisana konstytucja dziś obowiązująca? (USA - 1787 r.) Sukcesja tronu w Wielkiej Brytanii ? ( zasady sukcesji: ustawa o następstwie tronu z 1701r. - król musi być anglikaninem, a mąż lub żona nie mogą być katolikami; Bill of Rights z 1689 r. uznał tron za opróżniony, co było zaprzeczeniem wcześniejszej doktryny o boskich prawach dziedziczenia )
Na czym polega system d'Hondta i Sainte-Laguë'a ? Ilu jest elektorów w USA ? (538) Na czym polega konstruktywne wotum nieufności w RFN ? (próbując odwołać kanclerza z jego funkcji należy przedstawić równocześnie kandydaturę nowego kanclerza i głosując wotum nieufności, czyli odwołując obecnego kanclerza jednocześnie automatycznie głosuje się za przedstawioną kandydaturą na nowego kanclerza) Która z izb ma najkrótszą kadencje? (Izba Reprezentantów w USA - 2 l ata) Kto wybiera skład do Rady Konstytucyjnej we Francji ? (9 członków powoływanych na 9 lat - zmienia się w 1/3 co 3 lata: 3 członków powołuje prezydent, 3 Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, 3 Przewodniczący Senatu; dożywotnio wchodzą też byli prezyde nci Republiki Francuskiej [art. 56]) Na czym polega pluralizm polityczny?
Rodzaje referendum w Szwajcarii ?
Której izby niższej nie można odwołać? (Izby Reprezentantów w USA) Ile art. ma konstytucja USA ? (7) Zasada incompatibilitas we Francji? (nie można łączyć funkcji członka rządu wraz z wykonywaniem mandatu parlamentarnego lub funkcji przedstawicielstwa zawodowego o charakterze ogólnokrajowym oraz jakiegokolwiek urzędu publicznego lub działalności zawodowej [art. 23]) Kto wybiera w RFN Federalny Trybunał Konstytucyjny?
Jakie są wybory prezydenckie we Francji ? (powszechne i bezpośrednie, od zmiany konstytucji z 1962r.; w dwóch turach - pierwszą wygrywa kandydat, który otrzymał większość bezwzględną, jeśli nie - odbywa się druga tura, do której przechodzą kandydaci z dwoma najlepszymi rezultatami i wygrywa ten, który otrzyma większość względną) Czyja zgoda jest potrzebna do przedłużenia kadencji Izby Gmin? (Izby Lordów) Ile osób ma inicjatywę w Szwajcarii ?
Ile wynosi kadencja parlamentu w Wielkiej B rytanii ? (maksymalnie 5 lat) Ilu deputowanych liczył pierwszy Kongres USA ? (65) Co robi prezydent gdy kanclerz nie otrzyma wotum zaufania? Gdzie zapisano kompetencje Sądu Najwyższego USA ? (w art.3 konstytucji; ale nie liczbę ich członków!) Jak odbywa się odwołanie kanclerza? (Konstruktywne wotum nieufności) Kto zaakceptował konstytucje RFN w 1949r? (Rada Parlamentarna) Kto decyduje o przyjęciu poprawek do Konstytucji USA ? (3/4 stanów)

(…)

… i nie dopuścić do rozwiązania izby)
Kiedy po raz pierwszy w ustawie wymieniono premiera w Wielkiej Brytanii?(Ustawa o ministrach Korony z 1937 r.)
Jak się odrzuca weto ustawodawcze prezydenta USA?
Kim są członkowie Bundesratu? (delegaci rządów krajowych)

…)
Kto jest głową państwa w Szwajcarii? (Kolektywna głowa państwa - Rada Związkowa)
Na czyj wniosek prezydent Francji zarządza referendum? (na wniosek rządu)
Jak prezydent Francji powołuje premiera?
Kto wchodzi w skład Bundesratu? Ile trzeba by odrzucić weto prezydenckie w USA wobec ustawy? (2/3 członków obu izb)
Kto nie ma inicjatywy ustawodawczej we Francji? (Prezydent; mają: premier i członkowie parlamentu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz