Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski - strona 2

Fragment notatki:

System kanclerski (RFN)
Cechy:
Dwuetapowy proces powoływania rządu:
- wybór kanclerza przez Bundestag
- powołanie członków rządu bez udziału parlamentu; prezydent na wniosek kanclerza
Dominująca pozycja kanclerza w składzie rządu
Odpowiedzialność polityczna rządu jest sprowadzona do odpowiedzialności kanclerza - tylko kanclerzowi Bundestag może uchwalić wotum nieufności, co jest równoznaczne z upadkiem rządu. Ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed kanclerzem
Wotum nieufności w stosunku do kanclerza może mieć tylko charakter konstruktywny (tylko przez wybór nowego kanclerza)
Możliwość wprowadzenie stanu wyższej konieczności ustawodawczej ( w sytuacji, gdy kanclerz traci większość w Bundestagu, a jednocześnie nie uchwalono konstruktywnego wotum nieufności, ani nie rozwiązano parlamentu, na wniosek kanclerza i za zgodą Bundesratu, Prezydent może zarządzić stan wyższej konieczności ustawodawczej - polega on na tym, że ustawy są uchwalane tylko przez Bundesrat. Stan ten może trwać najwyżej sześć miesięcy i być wprowadzony tylko raz w czasie kadencji tego samego kanclerza)
Racjonalizacja polegająca na wzmocnieniu parlamentu (państwa bałtyckie w latach 20. XX wieku)
Cechy (Konstytucja Estonii z 1920 r.):
Brak instytucji Prezydenta; starszym państwa jest premier
Bardzo słaba pozycja premiera; pierwszy wśród równych spośród członków rządu
Ministrów bezpośrednio mianuje parlament
Rząd jest całkowicie podległy parlamentowi (wykonawca decyzji parlamentu)
Parlament jest nadrzędny nad innymi władzami
Wielofunkcyjność kompetencji parlamentu
Ad. 2
System prezydencki (USA)
Egzekutywa w USA to Prezydent. Gabinet prezydencki to nie rząd w znaczeniu europejskim. Członkowie gabinetu są politycznie odpowiedzialni tylko i wyłącznie przed Prezydentem. Gabinet nie jest przewidziany przez konstytucje.
Sądowe prawo do kontrolowania konstytucyjności prawa (prawo kontroli sądowej)
Zasady:
Główną zasadą aparatu państwowego jest zasada podziału władzy (rozdzielenie personalne, funkcjonalne):
Dowody na rozdział:
Parlament i Prezydent są równorzędnymi reprezentantami narodu; pochodzą z wyborów
Prezydent jest nieodpowiedzialny politycznie przed Parlamentem
Prezydent nie może nie może rozwiązać Parlamentu przed upływem kadencji
Ściśle przestrzegana niepołączalność urzędów (personalna)


(…)

…) i będącą wyjątkiem od reguły jest zasada równoważenia władzy (system hamulców i równowagi)
Dowody:
Prezydenckie prawo weta w stosunku do ustaw
Kongres ma prawo przełamać weto prezydenckie większością 2/3 głosów
Procedura impeachmentu (Prezydent podlega odpowiedzialności konstytucyjnej)
Odpowiedzialności konstytucyjnej podlegają członkowie gabinetu
Prezydent ma prawo skierować orędzie do Parlamentu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz