Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski - strona 2

Fragment notatki:

System kanclerski (RFN)
Cechy:
Dwuetapowy proces powoływania rządu:
- wybór kanclerza przez Bundestag
- powołanie członków rządu bez udziału parlamentu; prezydent na wniosek kanclerza
Dominująca pozycja kanclerza w składzie rządu
Odpowiedzialność polityczna rządu jest sprowadzona do odpowiedzialności kanclerza - tylko kanclerzowi Bundestag może uchwalić wotum nieufności, co jest równoznaczne z upadkiem rządu. Ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed kanclerzem
Wotum nieufności w stosunku do kanclerza może mieć tylko charakter konstruktywny (tylko przez wybór nowego kanclerza)
Możliwość wprowadzenie stanu wyższej konieczności ustawodawczej ( w sytuacji, gdy kanclerz traci większość w Bundestagu, a jednocześnie nie uchwalono konstruktywnego wotum nieufności, ani nie rozwiązano parlamentu, na wniosek kanclerza i za zgodą Bundesratu, Prezydent może zarządzić stan wyższej konieczności ustawodawczej - polega on na tym, że ustawy są uchwalane tylko przez Bundesrat. Stan ten może trwać najwyżej sześć miesięcy i być wprowadzony tylko raz w czasie kadencji tego samego kanclerza)
Racjonalizacja polegająca na wzmocnieniu parlamentu (państwa bałtyckie w latach 20. XX wieku)
Cechy (Konstytucja Estonii z 1920 r.):
Brak instytucji Prezydenta; starszym państwa jest premier
Bardzo słaba pozycja premiera; pierwszy wśród równych spośród członków rządu
Ministrów bezpośrednio mianuje parlament
Rząd jest całkowicie podległy parlamentowi (wykonawca decyzji parlamentu)
Parlament jest nadrzędny nad innymi władzami
Wielofunkcyjność kompetencji parlamentu
Ad. 2
System prezydencki (USA)
Egzekutywa w USA to Prezydent. Gabinet prezydencki to nie rząd w znaczeniu europejskim. Członkowie gabinetu są politycznie odpowiedzialni tylko i wyłącznie przed Prezydentem. Gabinet nie jest przewidziany przez konstytucje.
Sądowe prawo do kontrolowania konstytucyjności prawa (prawo kontroli sądowej)
Zasady:
Główną zasadą aparatu państwowego jest zasada podziału władzy (rozdzielenie personalne, funkcjonalne):
Dowody na rozdział:
Parlament i Prezydent są równorzędnymi reprezentantami narodu; pochodzą z wyborów
Prezydent jest nieodpowiedzialny politycznie przed Parlamentem
Prezydent nie może nie może rozwiązać Parlamentu przed upływem kadencji
Ściśle przestrzegana niepołączalność urzędów (personalna)


(…)

…) i będącą wyjątkiem od reguły jest zasada równoważenia władzy (system hamulców i równowagi)
Dowody:
Prezydenckie prawo weta w stosunku do ustaw
Kongres ma prawo przełamać weto prezydenckie większością 2/3 głosów
Procedura impeachmentu (Prezydent podlega odpowiedzialności konstytucyjnej)
Odpowiedzialności konstytucyjnej podlegają członkowie gabinetu
Prezydent ma prawo skierować orędzie do Parlamentu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz