Przykładowe pytania na egzamin - państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin - państwa - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin - państwa - strona 2 Przykładowe pytania na egzamin - państwa - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na WSP Test z 5 podstawowych państw (USA, UK, SUI, RFN, VR) 16 pytań, które
w większości pokrywały się z tymi, które kiedyś przysłała Justyna. Dotyczyły m.in.:
- konstruktywne wotum nieufności w RFN, - wybór kanclerza, kiedy prezydent ma prawo rozwiązać parlament
- skład Bundesratu
- ile było członków Izby Reprezentantów na I Kongresie USA?- 65 i 26 senatorów
- w jakim dokumencie określona jest liczba członków Sądu Najwyższego?- akt sądowy z końca XVIII w.
- z czyjej inicjatywy wdrażany jest w życie 16. art. konstytucji Francji?- z inicjatywy prezydenta
- kto odpowiada za obronę we Francji- premier
- ile członków liczy Rada Narodowa w Szwajcarii- 200
- co się dzieje kiedy prezydent USA nie podpisze ustawy w ustawowym terminie ani jej nie zawetuje- wchodzi w życie bez podpisu
- kiedy powstała Konfederacja Szwajcarska- 1291 r.
- ilu członków ma gabinet a ilu rząd JKM w Wielkiej Brytanii- gabinet ok. 20, rząd ok. 120
- jaką funkcję spełnia Lord Kanclerz (minister sprawiedliwości)
Test z Europy Środkowo-Wschodniej.
- kiedy pierwsze wybory prezydenckie?- Polska
- kiedy pierwsza konstytucja- Bułgaria 12. VII 1991
- gdzie kompetencje sądów konstytucyjnych posiada Sąd Najwyższy- Łotwa i Estonia
- w którym kraju zmieniono tryb wybierania prezydenta z wyborów pośrednich na wybory powszechne i bezpośrednie, co było spowodowane kryzysem politycznym?:
a) Czechy
b) Litwa
c) Słowacja d) Bułgaria
e) Rumunia
- w którym z podanych krajów parlament jest jednoizbowy?:
a) Czechy b) Rumunia
c) Bułgaria d) w żadnym z powyższych
Tabelka- charakterystyczne cechy systemów politycznych:
parlamentarno-gabinetowego
komitetowo-parlamentarnego
prezydenckiego
plebiscytarnego
4. Oblicz metodą d'Hondta liczbę mandatów.
I moje notatki… Najstarsza pisana kons tytucja dziś obowiązująca? - USA 1787 r. Sukcesja tronu w Wielkiej Brytanii ? Zasady sukcesji z ustawy z 1701r. : - zapewniający następstwo tronu Anglii w razie bezpotomnej śmierci ówczesnej następczyni tronu, Anny Stuart . - panujący musi być wyznania anglikańskiego , małżonek lub małżonka nie mogą być katolikami - stworzył podstawy niezawisłości sędziowskiej, przyjmując zasadę nieusuwalności sędziów przez króla - rozwijał również zasadę odpowiedzialności parlamentarnej, przez wprowadzenie obowiązku kontrasygnowania decyzji królewskich

(…)

… konstytucyjnym 100 000)
Ile wynosi kadencja parlamentu w GBR?
- maksymalnie 5 lat
Ilu deputowanych liczył pierwszy Kongres USA?
- 77
Co robi prezydent, gdy kanclerz nie otrzyma wotum zaufania?
- rozwiąże parlament
Gdzie zapisano kompetencje Sądu Najwyższego USA?
- artykuł 3. konstytucji
Jak odbywa się odwołanie kanclerza w Niemczech?
- przez konstruktywne wotum nieufności (kiedy jednocześnie Bundesrat dokona…
… członków Rady Związkowej
Kiedy można rozwiązać Bundestag? Prezydent może rozwiązać Parlament Związkowy jeżeli ten:
- nie zdoła wybrać kanclerza bezwzględną większością głosów (powoła kanclerza mniejszości)
- nie przychyli się do wniosku kanclerza o wyrażenie mu wotum zaufania (prezydent podejmuje decyzję na wniosek kanclerza, między zgłoszeniem wniosku o wotum zaufania a rozwiązaniem izby musi upłynąć 21…
…)
W którym kraju po 15 dniach po uchwaleniu projektu ustawy przez parlament, prezydent może go cofnąć?
- Francja
Ile trwa kadencja Rady Związkowej w Szwajcarii?
- 4 lata
Kto ma inicjatywę ustawodawczą w Wielkiej Brytanii?
- projekt może zgłosić tylko członek Izby Gmin lub Izby Lordów
Kto jest głową państwa w Szwajcarii?
- Rada Związkowa jest kolegialną głową państwa
Na czyj wniosek prezydent Francji zarządza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz