Wykład - Republika Federalna Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Republika Federalna Niemiec - strona 1

Fragment notatki:

Kategoria
Wielka Brytania
Francja
0,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNiemcy
Konstytucja
1. Zwyczajowe prawo konstytucyjne, będące częścią niepisanego powszechnego prawa zwyczajowego; tworzyło się w opozycji do prawa rzymskiego i ma obecnie wciąż spore znaczenie w zakresie prawa konstytucyjnego; efektem obowiązywania prawa zwyczajowego są następujące instytucje: Parlament, Tajna Rada (obecnie symboliczna), prerogatywy królewskie, zasada zwierzchnictwa parlamentu 2. Orzecznictwo sądowe (precedensy) - te postanowienia sądowe, które odnoszą się do zakresu uprawnień wynikających z prerogatyw królewskich
3. Konwenanse konstytucyjne - utarty i powszechnie uznany sposób zachowania się w określonej sytuacji, uznawany za prawną regułę działania. Kształtują się one w drodze pewnego zwyczaju - nie jest to jednak prawo zwyczajowe - bowiem stwierdzenie istnienia prawa zwyczajowego następuje przez sądem, podczas gdy konwenansów - przed innymi organami. Przykłady: 1) Obowiązek rezygnacji gabinetu, który utracił poparcie Izby Gmin 2) Kolegialna odpowiedzialność gabinetu przed Izbą Gmin za ogólną politykę i działalność poszczególnych resortów 4. Prawo pisane - akty pochodzące od Parlamentu (statutory law). Ograniczają się do poprawek i ulepszania tego, co już działa od dawna. Wiele aktów prawa pisanego ma walor jedynie historyczny.
Koncepcja Bloku Konstytucyjnego:
* Konstytucja V Republiki Francuskiej z 1958 roku
* Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku
* wstęp do Konstytucji IV Republiki Francuskiej z 1946 roku
* zasady podstawowe wyznaczone przez ustawy Republiki
* cele działalności państwa o randze konstytucyjnej
Konstytucja V Republiki jest aktem sztywnym. Jej zmiana obwarowana jest szczególnie utrudnionym trybem. Zmiany dokonane w obu izbach parlamentu (równorzędnych w tym procesie) muszą zyskać potwierdzenie w referendum lub ponowne poparcie tym razem połączonych izb parlamentu większością 3/5 głosów. Druga możliwość dotyczy wyłącznie projektów prezydenckich i jego decyzji w tej sprawie. Dodatkowo konstytucja zawiera normy niezmienialne - jak ostatni artykuł konstytucji : „republikańska forma rządów nie może być przedmiotem zmiany konstytucji”.
- posiada antyparlamentarne cechy (nie tylko w sposobie jej przygotowania i uchwalenia)
- nawet systematyka konstytucji stawia uregulowania dotyczące parlamentu na trzecim miejscu (po prezydencie i rządzie)
- Konstytucja V Republiki zapewnia rządowi szeroki margines interpretacji. Krytycy zarzucają jej niski poziom pod względem techniki prawodawczej, ale jak wspomniano - był to świadomy zabieg autorów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz