Systemy administracyjne w innych państwach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy administracyjne w innych państwach - strona 1 Systemy administracyjne w innych państwach - strona 2

Fragment notatki:

Systemy administracyjne w innych państwach
Wielka Brytania: - nie ma pisemnej konstytucji, - system common law, konwenanse konstytucyjne, ustawy, orzecznictwo sądów,
- zasada rządów prawa (rule of law), większość rozstrzygnięć, w tym administracyjnych przypada sądom powszechnym, - zasada podziału władzy (organizacyjne, a nie personalne lub funkcjonalne; władze się nie hamują a współpracują), - monarchia parlamentarno- gabinetowa, - nie była scentralizowana, - zarząd lokalny (local government) zajmuje się wszystkimi sprawami lokalnymi. - nie ma w terenie instytucji rządowych, - organ to rada wybierana w wyborach oraz parafie, - rząd to sfera zajmująca się kreowaniem polityki, składa się z ponad 100 ministrów, którzy muszą być członkami jednej z dwóch izb parlamentu; - gabinet to urzędnicy i najbliżsi współpracownicy premiera, ok. 20 ministrów, przede wszystkim szefowie najważniejszych resortów, - ministrowie młodsi/ parlamentarni podsekretarze stanu zastępują właściwego ministra w zakresie spraw politycznych, na ogół będąc członkiem innej izby niż minister, - civil service- służba cywilna: urzędnicy są odpowiedzialni za realizację zadań, - ustawodawstwo delegowane: szerokie kompetencje członków gabinetu, - komitety rządowe, - premier rządzi dotąd, dopóki ma poparcie opinii publicznej
Stany Zjednoczone:
- konstytucja 17.IX 1787r. + 26 poprawek, - zasada federalizmu, - trójpodział władzy, - senat to reprezentacja poszczególnych stanów, - nie ma rządu, a odpowiednikami ministerstw są departamenty, - administracja prezydenta, - system elektorski, - prezydent jest promotorem ustawodawstwa, kierownikiem polityki zagranicznej, zwierzchnikiem sił zbrojnych i szefem administracji Republika Federalna Niemiec: - 1948r. konstytucja (ustawa zasadnicza), - państwo federalne (federalizm funkcjonalny), - landy zostały podzielone wg aliantów po wojnie, ograniczona władza, - władza ustawodawcza i wykonawcza współpracują ze sobą, - kanclerz nie pochodzi z bezpośrednich wyborów, tylko z wyboru parlamentu, - prezydent sprawuje tylko funkcję reprezentacyjną i promuje kanclerza, - system kanclerski, - ustawodawstwo federalne (sprawy podatkowe, wojskowe, skarbowe i obronne) może być delegowane do innych landów jako władza ustawodawcza, podobnie z administracją, - Bundesrat, Bundestag, Zgromadzenie Federalne (ono powołuje prezydenta), - prawo do stanowienia rozporządzeń wykonawczych; - konstruktywne votum nieufności wobec kanclerza V Republika Francuska:
- konstytucja z 1958r., Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789r., Karta Środowiska '04 - system półprezydencki/ arbitraż prezydencki, - wybory powszechne, bezpośrednie, kadencja 5-letnia, - kohabitacja (prezydent i rząd z różnych opcji politycznych), - prezydent powołuje rząd i przewodzi jego posiedzeniom, - dyrekcje generalne, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz