system Niemiec - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system Niemiec - wykład - strona 1 system Niemiec - wykład - strona 2 system Niemiec - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10
Funkcjonalizm kooperacyjny- władzę federalne i stanowe wspierają się
Rozdział kompetencji między landy i władzę federalna:
Funkcja ustawodawcza- monopol dla władzy federalnej. Ustawa zasadnicza określa właściwościowe kompetencje dla poszczególnych władz- domniemanie kompetencji landów( wydaje się że te dwie ustawy siebie zaprzeczają- zasada funkcjonalizmu federalnego i ustawa zasadnicza) zmiana ustawy zasadniczej w 2006 roku(do tego czasu 60% ustaw z materii ustawodawczej było w gestii Bundestagu za zgodą Bundesratu; po 2006 ta materia zmniejszyła się o 30%) większy zakres materii przekazują do ustawodawstwa landów
Kompetencje wspólne w przypadku gdy nie wiadomo w czyjej gestii są jakieś kompetencje działa zasada pomocniczości. Zasada zajętego pola- jeśli władza federalna zajmie jakieś pole do działania to już landy nie mają prawa żeby tam działać. Władze fed. Zagarniały coraz większe pola gdzie sprawowały władze legislacyjną, dlatego w 1994 zmodernizowano ust. Zasadniczą- możliwość odwołania przez Radę Federalną, rząd bądź parlament landów do Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego jeżeli projekt ustawy który pojawił się w procesie legislacyjnym miałby nadmiernie odbierać kompetencje landów; zbyt szerokie odbieranie kompetencji przez władzę federalną jest właśnie uniemożliwiane przez działanie tej procedury;
Funkcjonalizm ustawodawczy- administracja powinna być prowadzona i realizowana przez landy; wyjątki: niektóre materie tylko dla władzy federalnej- kwestie wojskowe, komunikacji lotniczej, cła oraz podatki. Wykonawstwo ustaw na poziome administracji landów;
Sądownictwo: podstawowe sądownictwo wykonywane na poziomie landów -struktura sądownicza jest 3-szczeblowa: w landach są 2 instancje a kolejna to trybunały i sądy federalne. Piony sądownictwa: powszechne i administracyjne a także pion finansowy i ds. pracy i socjalnych. Domniemanie na rzecz sąd. Landów; Bundesrat-instytucja federalna; uczestniczy w tworzeniu prawa na szczeblu federalnym; opiera się to na przedstawicielstwie rządów landów( w ten sposób landy maja wpływ na ustawodawstwo) Prawo federalne ma pierwszeństwo; działania w których władze federalne mogą oddziaływać na działania landów: instytucja przymusu federalnego- możliwość oddziaływania, stosowania sankcji przez władze federalne w stosunku do landów, które nie przestrzegają postanowień Pr feder. Interwencja fed. Władze fed wspomagają land w czasie Np. kląski żywiołowej bądź zagrożenia ludności. f. kooperatywny- landy i cała fed to wspólnota; władze fed udzielają pomocy; pewne działania realizowane na tzw. Gremiach czyli wspólnych uzgodnieniach; wspieranie się przez landy i władzę federalną
ustalenie niezmiennej zasady federalizmu; zapewnienie landom działania w ustawodawstwie; instytucje: pierwszeństwo prawa federalnego, rozdzielenie kompetencji- zapisane w ust. Zas. którą jest trudno zmienić. Wszelkie zmiany w nowelizacjach dlatego jest pewna sztywność prawa


(…)

… oddają w okręgach jednomandatowych; wystarczy większość zwykła; kandydatów mogą zgłaszać komitety partyjne jak i k. wyborców; - głosy drugie oddaje się listy partyjne; okręgami są landy; listy wyborcze zgłaszają wyłącznie partie polityczne; mandaty zdobywane na podstawie proporcjonalności; klauzula zaporowa- w podziale mandatów biorą udział partie które przekroczyły próg 5% (w skali poszczególnych…
… mają ogólne zasady prawa międzynarodowego - inicjatywa ustawodawcza należy do rządu niemieckiego, Bundesratu i deputowanych (5% Bundestagu musi być ,, tym wnioskiem”) - 6 tygodni na opinię drugiego organu( nie jest wiążąca) - większość zwykła na przegłosowanie
- poprawki zależnie od szczebla na którym stanęła ustawa; głosowanie( 5% podczas 3 czytania)
- postępowanie zaczyna się od Bundestagu
- komisje…
…; gdy ¼ zażąda utworzenia komisja w danej sprawie B. musi ją powołać
* rzecznik praw obywatelskich- ds. wojskowych w 1956r - czuwał nad tym aby prawa osób wykonujących funkcje wojskową nie były łamane
* rezolucje polityczne- uchwały dot. Kierunków polityki- nie jest wiążące; to jest tylko wskazówka
* konstruktywne wotum nieufności- nie można obalić rządu nie mianując następcy Kanclerza
BUNDESRAT
Uczestniczy…
… landów do 1958r, później w skali całego kraju a od 1990 oddzielnie dla byłego NRD i RFN)
Wybory parlamentarne proporcjonalne(ustawa zasadnicza) i czy próg wyborczy jest zgodny z tą zasadą? Ciekawa odpowiedź FSK uznał że wybory mają 2 cele: wprowadzić do parlamentu odpowiednią do podziału opinii reprezentację Niemców i wprowadzić stabilną władzę. Posłowie mają immunitet materialny- nie odp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz