Rola drugiej izby systemie politycznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola drugiej izby systemie politycznym   - strona 1 Rola drugiej izby systemie politycznym   - strona 2 Rola drugiej izby systemie politycznym   - strona 3

Fragment notatki:

Jak ą rolę w systemie politycznym odgrywa druga izba? Przeanalizuj zadania i znaczenie izby drugiej na wybranych przykładach (Polska, Wielka Brytania, RFN) Wielka Brytania - Izba Lordów
Izba Lordów (ang. House of Lords) - izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i Suwerena (panującej rodziny królewskiej). Nie jest to ciało wybieralne, lecz jego skład i struktura jest uwarunkowana wielowiekową tradycją.
Aktualnie Izba Lordów składa się z 743 parów duchownych i świeckich, potocznie zwanych lordami. Lordowie duchowni (ang. Lords Spiritual) to najwyżsi hierarchowie Kościoła anglikańskiego, którzy zasiadają w Izbie tak długo, jak długo sprawują swoje funkcje kościelne (wiryliści). Obecnie zasiada w Izbie 26 lordów duchownych. Lordowie świeccy (ang. Lords Temporal) pełnią swoją funkcję dożywotnio, chyba że Izba odbierze im tytuł lordowski. W grupie lordów świeckich wyróżnia się:
- 92 parów dziedzicznych (ang. hereditary peers), z których 90 jest obecnie wyłanianych w procedurze określonej przez House of Lords Act 1999[2] i wydane na tej podstawie akty wykonawcze, natomiast dwóch lordów zasiada z racji piastowania dziedzicznych urzędów królewskich, związanych z funkcjonowaniem Parlamentu Zjednoczonego Królestwa: Lorda Wielkiego Szambelana - będącego reprezentantem suwerena w Izbie Lordów, oraz Lorda Marszałka - odpowiedzialnego za ceremonie, w szczególności koronację oraz otwarcie Parlamentu;
- 618 parów dożywotnich (ang. life peers), powołani przez monarchę na wniosek premiera w oparciu o Life Peerages Act 1958[3], zazwyczaj spośród zaufanych polityków danej partii, ale także osób wyróżniających się w życiu publicznym bez określonej przynależności partyjnej, jak również byłych premierów i speakerów Izby Gmin.
Izba Lordów pełni obecnie rolę ciała opiniującego ustawy uchwalane przez Izbę Gmin (bez prawa weta ostatecznego). W 2009 r. najwyższe funkcje sądowe zostały przeniesione do nowo utworzonego Sądu Najwyższego. Oprócz tego w ramach Izby Lordów działa wiele komisji specjalnych, które mimo że nie posiadają formalnego prawa do podejmowania decyzji, mają znaczny wpływ na życie polityczne w Wielkiej Brytanii.
Kompetencje ustawodawcze Izby Lordów są niewielkie i ograniczają się do prawa zgłaszania projektów ustaw do Izby Gmin oraz czasowego wstrzymywania uchwalania ustaw w drodze weta zawieszającego na okres nie dłuższy, niż dwie sesje (jeden rok).
Niemcy - Bundesrat
Bundesrat, czyli Rada Związkowa, jest organem federalnym, tworzącym wraz z Bundestagiem parlament Republiki Federalnej Niemiec oraz organem reprezentującym interesy landów na płaszczyźnie federalnej. Bundesrat ma służyć interesom landów, gwarantować ich uprawnienia wynikające z Ustawy Zasadniczej oraz przeciwdziałać tendencjom centralistycznym. Jest zarazem rzecznikiem interesów partii większościowych w każdym poszczególnym landzie, ponieważ to zazwyczaj one decydują o stanowisku, jakie zajmie delegacja w Bundesracie.


(…)

… uchwalanej przez Sejm ( 30 dni) ustawy ( przyjąć, poprawki, odrzucić). Bierze udział w rozpatrywaniu ustawy budżetowej ( przyjęcie lub poprawki ). Udział w wyrażaniu zgody na ratyfikacje niektórych umów międzynarodowych ( ustawa ergo ). Zgoda na referendum ogólnokrajowe przez prezydenta . FUNKCJA KREACYJNA- dotyczy powoływania, obsady i odwoływania niektórych organów państwowych: zgoda na wybór RPO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz