Współczesne systemy ustrojowe

note /search

Konstytucja Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

Konstytucja Szwajcarii Oryginał: www.racjonalista.pl/kk.php/s,1361 z 18 kwietnia 1999 r. [_1_] Spis treści: Preambuła Tytuł I (art.1-6) Postanowienia ogólne Tytuł II (art.7-41) Prawa podstawowe, prawa obywatelskie i cele socjalne Tytuł III (art.44-135) Federacja, kantony i gminy Tytuł IV (art....

Francja- opracowanie konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246

Konstytucja Republiki Francuskiej WSTĘP DO KONSTYTUCJI Nazajutrz po zwycięstwie odniesionym przez wolne narody nad reżimami, które usiłowały ujarzmić i poniżyć osobę ludzką, lud francuski proklamuje ponownie, że każda istota ludzka, bez różnicy rasy, religii i przekonań posiada prawa niezbywalne ...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2184

REPUBLIKA FRANCUSKA Źródła prawa konstytucyjnego: - konstytucja z 4 października 1958 (zatwierdzona w referendum) - „blok konstytucyjny” (bezpośrednio obowiązujące normy o randze konstytucyjnej) : Konstytucja Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. Wstęp do poprzedniej Kon...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2625

FUNKCJE I GWARANCJE KONSTYTUCJI W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że funkcja konstytucji oznacza zespół skutków społecznych, jakie w danej społeczności, w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Innymi słowy chodzi tu o rolę odgrywaną pr...

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1428

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę, stworzenia warunków sprzyjających ...

Ordynacja większościowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

Ordynacja większościowa to zwykle system ordynacji wyborczej w jednomandatowych okręgach. Do niedawna przeciwstawiany w naukach społecznych systemowi tzw. ordynacji proporcjonalnej . W praktyce jednak podział ten okazuje się nietrafny, gdyż obok wielomandatowej ordynacji proporcjonalnej ( Rumunia...

Podziały społeczno-polityczne Lipset i Rokkan.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

Podziały społeczno-polityczne: Lipset i Rokkan. Pojęcie podziału społeczno-politycznego po raz pierwszy pojawia się w pracy Seymoura Lipseta i Steina Rokkana poświeconej przemianom systemów partyjnych. Niestety, sami autorzy nie określil...

Przykładowe pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2793

Pytania na WSP Najstarsza pisana konstytucja dziś obowiązująca? (USA - 1787 r.) Sukcesja tronu w Wielkiej Brytanii ? ( zasady sukcesji: ustawa o następstwie tronu z 1701r. - król musi być anglikaninem, a mąż lub żona nie mogą być katolikami; Bill of Rights z 1689 r. uznał tron za opróżniony, co b...

Przykładowe pytania na egzamin - państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2226

Pytania na WSP Test z 5 podstawowych państw (USA, UK, SUI, RFN, VR) 16 pytań, które w większości pokrywały się z tymi, które kiedyś przysłała Justyna. Dotyczyły m.in.: - konstruktywne wotum nieufności w RFN, - wybór kancle...

System wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2527

Istnieją szczegółowe procedury i sposoby obliczania głosów oraz określające sposób przeprowadzenia wyborów. Jest to system wyborczy . Jego najbardziej istotnymi elementami są: wielkość oraz kształt wyborczych okręgów (ale także i związana z nimi możliwość uzyskania miejsca w parlamencie) uprawn...