Ordynacja większościowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ordynacja większościowa - strona 1 Ordynacja większościowa - strona 2 Ordynacja większościowa - strona 3

Fragment notatki:


Ordynacja większościowa to zwykle system ordynacji wyborczej w jednomandatowych okręgach. Do niedawna przeciwstawiany w naukach społecznych systemowi tzw. ordynacji proporcjonalnej . W praktyce jednak podział ten okazuje się nietrafny, gdyż obok wielomandatowej ordynacji proporcjonalnej ( Rumunia, Ukraina, Polska ) występuje też wielomandatowa ordynacja większościowa (np. w Irlandii ) lub proporcjonalny system jednomandatowy ( Australia ). Dlatego współcześni badacze społeczni preferują podział ordynacji ze względu na liczbę mandatów w okręgu (wielo lub jendomandatowy) - gdzie każdy z nich może mieć charakter proporcjonalny lub większościowy. Jednomandatowa ordynacja większościowa stosowana jest w Polsce od 2011 r. w wyborach do Senatu Obszar, na którym przeprowadzane są wybory, dzielony jest na okręgi. Jeśli każdemu okręgowi wyborczemu przypada jeden mandat , wówczas zazwyczaj mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie First Past the Post czyli Pierwszy na Mecie. W danym okręgu wygrywa kandydat z największą liczbą głosów. System jednomandatowy stosowany jest m.in. w Wielkiej Brytanii , Stanach Zjednoczonych , Kanadzie , Australii , Francji , a także w Polsce , w wyborach do Senatu oraz w wyborach samorządowych w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców [1] . Jednomandatowy system większościowy (w przeciwieństwie do wielomandatowego systemu większościowego stosowanego w Irlandii ), poprzez specyfikę zrzeszania się kandydatów do parlamentu , prowadzi zazwyczaj do powstania jedno lub najwyżej dwupartyjnych większości. Jednomandatowa ordynacja większościowa zwykle wiąże się z wytworzeniem dwubiegunowej sceny politycznej poprzez mechanizm zwany przez politologów prawem Dev ergera . Kandydaci zrzeszają się jeszcze przed wyborami - wymusza to fakt, iż w każdym okręgu wygrać może tylko jeden człowiek. Koncyliacyjny charakter zrzeszania się występuje w większym stopniu w australijskim systemie jednomandatowego okręgu z proporcjo nalnym wyborem ( ordynacją preferencyjną ). Efekt porozumienia odmiennych środowisk jest wzmacniany w wypadku jednoturowości, tj. systemu bez dogrywki pomiędzy dwoma kandydatami z największą liczbą głosów (w przypadku gdy uzyskają jednakową liczbę głosów - o zwycięstwie decyduje losowanie). Na charakter wyborów w większościowej ordynacji jednomandatowej zasadniczy wpływ ma rozmiar okręgu (pod względem populacji). Jeżeli jest on mały (jak w Wielkiej Brytanii - 646 okręgów), to wybory mają charakter lokalny. Następuje większy kontakt kandydata z wyborcą. Jeżeli okręgi są duże (jak w polskich wyborach do Senatu, gdzie wybiera się 100 senatorów), to wybory pod względem związku kandydata z regionem nie różnią się znacznie od wyborów ogólnokrajowych, np. prezydenckich. Cechą charakterystyczną jednomandatowej ordynacji większościowej jest wybór pojedynczego kandydata (a nie jak w przypadku wielomandatowych ordynacji propo

(…)

… za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego, czy uchwalenia tajności obrad.Większość bezwzględna jest najczęściej stosowanym kryterium podejmowania decyzji
… się w biurach komisji wyborczych jest dla zwykłego wyborcy czarną magią. A nad głosami oddanymi w wyborach proporcjonalnych odbywają się czary przedziwne, szczególnie wtedy, kiedy stosuje się progi wyborcze (...) Z tego punktu widzenia wybory z okręgami jednomandatowymi są absolutnie transparentne, zaś proporcjonalne -- kompletnie nietransparentne. w systemach z listami wyborczymi w dużym stopniu tracona…
… jest Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna (ang. British Proportional Representation), z której korzysta parlament irlandzki.
Czysty system z zamkniętymi listami wyborczymi stosowany jest w większości małych krajów europejskich (do 10 mln mieszkańców). W celu rozdzielenia mandatów stosuje się różnego rodzaju przeliczenia liczby głosów biorąc pod uwagę przede wszystkim przynależność partyjną kandydatów…
… charakterystyczną jest oddawanie głosów na listę kandydatów - tzw. listę partyjną, a nie na pojedynczego kandydata (jak w większościowym systemie jednomandatowym). W większości krajów stosujących ten system wyborcy głosują osobowo na kandydata w ramach list wyborczych, np. w Polsce, co pozwala zwiększyć wpływ obywateli na osobę reprezentanta parlamentarnego, przez co z danej listy szansę dostania się do sejmu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz