Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie - strona 1 Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie - strona 2 Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego
# Parlament angielski miał wiele cech wyróżniających go od europejskich zgromadzeń stanowych i stał się wzorem dla nowoczesnego parlamentaryzmu:
 Dzielił się na 2 izby a czynne prawa wyborcze opierały się na cenzusie majątkowym - w Europie stany obradowały oddzielnie a prawa wyborcze zależały od przynależności stanowej
 System dwuizbowy zakładał podejmowanie uchwał w drodze kolegialnego rozpatrywania spraw przez obie izby - w Europie każdy stan obradował i podejmował uchwały oddzielnie
 Król miał stanowisko równorzędne z obu izbami - w Europie brak było równowagi między monarchią a zgromadzeniem stanowym
impeachment i act of attainder - forma kontroli Parlamentu nad organami władzy królewskiej
 Parlament angielski wykształcił podstawy nietykalności poselskiej i reprezentacji narodowej posłów
3/ Zarząd lokalny
# Anglia dzieliła się na hrabstwa, które były nadawane jako dziedziczne lenno wasalom (hrabiom) - nie mieli oni faktycznej władzy, ponieważ naczelnikiem hrabstwa był nominowany przez króla urzędnik - wicehrabia (szeryf). W ten sposób królowie angielscy zapobiegali znanej na kontynencie feudalizacji hrabstw.
 szeryf pobierał „pensję” i początkowo miał silną władzę skarbową, wojskową, sądową i administracyjno-policyjną, która była (XIII w.)) stopniowo ograniczana na rzecz nowych lokalnych organów samorządowych # Początkowo pewna rola zgromadzeń ludności hrabstw (władza sądowa)
a) Początki samorządu lokalnego
# Angielska administracja lokalna oparła się na samorządzie lokalnym - na danym terenie zadania publiczne wykonywane są nie przez nominowanych urzędników państwowych, lecz przez organy reprezentujące ludność i przez nią wybrane lub przez organy formalnie nominowane przez władzę państwową, ale spośród osób z danego terenu.
 Rozpowszechniony samorząd miejski miał charakter stanowy (o obsadzie jego organów decydowało mieszczaństwo)
# Średniowieczny samorząd w Anglii - przejęcie części funkcji administracyjnych w hrabstwach przez rycerstwo
 SĘDZIOWIE POKOJU (konkurencja dla szeryfa): władza sądowa w sprawach karnych i prawie cała administracja hrabstwa
- po 8 w hrabstwie; mianowani przez króla - wysoki cenzus majątkowy zapewniał, że będą to tylko zamożni rycerze
# SĘDZIOWIE PRZYSIĘGLI - powoływani przez ludność (wyraz współudziału ludności w wymiarze sprawiedliwości)
4/ Sądownictwo
# Monarchia angielska zdołała utrzymać w swym ręku władzę sądową. Rozwinęły się tu co prawda sądy immunitetowe (XII w.), ale zostały one szybko zlikwidowane pod wpływem rozwoju sądownictwa królewskiego.

(…)

… skarbowe
 3 w/w sądy nazywane były sądami westminsterskimi (od siedziby) i swym orzecznictwem przyczyniły się do wykształcenia w Anglii jednolitego prawa powszechnego common law
 SĄD KANCLERSKI - uproszczone, mniej formalne postępowanie + zasada słuszności
 SĄDY KORONNE DELEGOWANE (XIV w.) - rozpatrywanie spraw (cywilnych i karnych) w terenie podczas objazdów - w konkurencji z sądami pokoju - Anglię podzielona na 6 okręgów sądowych
 SĘDZIOWIE POKOJU - władza sądowa w sprawach karnych i prawie cała administracja hrabstwa
# Sądy królewskie i sądy pokoju doprowadziły do upadku innych sądów lokalnych (nadal funkcjonowały jedynie sądy kościelne, ale ich kompetencje ograniczano)
a) Sądy przysięgłych rozwijały się w Anglii od XIII - XVI w. i były wzorem dla ław przysięgłych. Ich pojęcie dot. postępowania…
… dla spraw karnych; decyzja większością głosów)
- ŁAWA ORZEKAJĄCA DLA SPRAW KARNYCH: ława przysięgłych + fachowi sędziowie nominowani
>> Oddzielenie orzeczenia o winie od orzeczenia o wymiarze kary: ława przysięgłych orzekała o winie i wydawała werdykt (jednomyślnie) a sędziowie fachowi orzekali o karze - wyrok
- ŁAWA ORZEKAJĄCA DLA SPRAW CYWILNYCH: podobnie jak ława dla spraw karnych z tym, że w sprawach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz