Common law

System common law

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2030

COMMON LAW A EQUITY dualizm cechą prawa angielskiego common law; orzecznictwo sądów...

System prawa - typy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2156

, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. SYSTEM KONKRETNY - ogół norm...