System prawa - typy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prawa - typy - strona 1 System prawa - typy - strona 2 System prawa - typy - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM PRAWA SYSTEM-TYP - zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju, odwołujemy się do tego pojęcia, gdy mówimy np. o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd. SYSTEM KONKRETNY - ogół norm, które obowiązują w określonym czasie, w określonym państwie, np. współczesne prawo polskie, niemieckie, itp.
1. SYSTEMY - TYPY R. David wymienia następujące podstawowe typy współczesnych systemów prawnych :
System Civil law = prawo kontynentalne = system romańsko-germański
System Common law = prawo anglosaskie
System prawa socjalistycznego
Systemy prawa Dalekiego Wschodu - Korea Płd., Japonia
Systemy prawa Islamu
Systemu prawa hinduskiego - Indie
Systemy prawa afrykańskiego Niektórzy dodatkowo wymieniają system prawa skandynawskiego
SYSTEMY PRAWA KAPITALISTYCZNEGO I SOCJALISTYCZNEGO :
KAPITALIZM SOCJALIZM Podstawa ustroju ekonomicznego :
Własność prywatna
Gospodarka wolnorynkowa
Podstawa ustroju ekonomicznego :
Własność państwowa (nazywana społeczną lub ogólnonarodową)
Gospodarka planowa
Podstawa ustroju politycznego: Demokracja parlamentarna
Podstawa ustroju politycznego: Dyktatura partii komunistycznej
Podstawa porządku społecznego: System praw i wolności obywatelskich z wolnością słowa i zrzeszania się
Podstawa porządku społecznego: Negacja podstawowych praw i wolności obywatelskich, w szczególności wolności słowa i zrzeszania się
Cechy prawa socjalistycznego :
Negacja podstawowych cech prawa kapitalistycznego Prototypem prawo sowieckie wprowadzone w Rosji po 1918 roku w Rosji
Obecnie tylko w Korei Pn, na Kubie, w Wietnamie i Chinach INSTRUMENTALIZACJA - zredukowanie prawa do instrumentu polityki partii komunistycznej, która za pośrednictwem prawa kierowała całością życia ekonomicznego, politycznego i społecznego. Nie wniosło żadnego wkładu do kultury cywilizowanych społeczeństw
. SYSTEMY CIVIL LAW I COMMON LAW: CIVIL LAW COMMON LAW Zasada prymatu ustawy Oddzielenie tworzenia i stosowania prawa Zakaz tworzenia prawa przez sądy Historyczne źródło - prawo rzymskie
Najwyższa forma legislacji - kodeks
Zasada prymatu ustawy
Brak rozdziału tworzenia od stosowania prawa
Sądy mogą tworzyć prawo
Brak recepcji prawa rzymskiego


(…)

…, która tworzy prawo, sformułowana w toku jego stosowania (nie cały wyrok, ale sformułowana w wyroku reguła ogólna - ratio decidendi, w oparciu o którą sąd rozstrzygnął dana sprawę i która staje się wiążąca przy rozstrzyganiu spraw tego samego rodzaju w przyszłości, pozostałe elementy wyroku (obiter dicta) są niewiążące.
Zasada stare decisis - zasada związania precedensem - od precedensu może odstąpić tylko sąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz