Ustrój Anglii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój Anglii - wykład - strona 1 Ustrój Anglii - wykład - strona 2 Ustrój Anglii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Ustrój Anglii
Anglia
Parlament- 1256 - wywodzi się z dawnej kurii królewskiej
członkowie powoływani w drodze wyborów,
zwoływany przez króla w ustalonym przez niego terminie,
skład:
Izba Lordów :
- izba wyższą
- kontynuacja Wielkiej Rady,
- skład: przedstawiciele Kościoła, bezpośredni wasale króla
Izba Gmin
- izba niższa,
- skład: przedstawiciele szlachty i mieszczan
Kompetencje:
ustawodawcze:
-aby ustawa była ważna, niezbędna jest zgoda króla, Izby Lordów i Izby Gmin
- posiada prawo petycji do króla o wydanie ustawy regulującej daną kwestię (podpisany bill stawał się ustawą)
finansowe:
- wydawanie zgody na nałożenie nowych podatków przez króla (1297-król zobowiązał się do nienakładania podatków bez zgody parlamentu)
sądownicze (tylko Izba Lordów):
- jest sądem najwyższej instancji
- sądzi przestępstwa popełniane przez Lordów (do 1948)
- impeachment (obie izby!): skarga Izby Gmin przeciw osobom oskarżonym o nadużycie władzy
Cechy:
- dwie izby, bez podziału na stany
- podejmowanie uchwał w drodze kolejnego rozpatrywania spraw przez obie izby
- król ma równorzędne stanowisko z obiema izbami → król w parlamencie
- nietykalność poselska
- posłowie są reprezentantami całego narodu
- posłowie mają swobodę wypowiedzi w parlamencie
Sądy Królewskie:
1295 - Statut Westminsterski - król zrzeka się rozszerzania zakresu działalności swoich sądów
Izba Lordów- najwyższa instancja, sąd dla Lordów,
Sąd do Spraw Pospolitych - spory cywilne
Sąd Ławy Królewskiej - spory karne
Sąd Exequem - rozpatruje skargi przeciw koronie w dziedzinie skarbowej
2,3,4 → sady westminsterskie, przyczyniły się do powstania jednolitego prawa powszechnego
Sądy Przysięgłe:
odrębna procedura!!!
wzór dla współczesnych ław przysięgłych
instytucja procesowa,
udział ludności w wymiarze sprawiedliwości
sędziowie przysięgli- wybierani przez hrabstwa spośród właścicieli ziemskich w danym hrabstwie, z określonym dochodem rocznym, nie musieli mieć kwalifikacji
Wielka Ława:
-skład: 23 przysięgłych
- bada czy istnieje podstawa do nadania dalszego biegu oskarżeniu


(…)

… Rights (1689):
- uznanie za nielegalne wykonywanie przez króla suspensy (całkowite zawieszenie ustawy wobec wszystkich osób) bez zgody parlamentu, oraz nadużywania dyspensy (przywilej uchylający stosowanie przepisu prawnego w danym przypadku)
- król nie może nakładać podatków bez zgody parlamentu
- postulat o częstym zwoływaniu parlamentu:
a) 1694 - kadencja parlamentu nie może przekraczać 3 lat
b) 1716…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz