Organy centralne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy centralne - wykład - strona 1 Organy centralne - wykład - strona 2 Organy centralne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Organy centralne:
Francja:
Rada Wielka...?
Rada ds. finansowych - przewodniczy generalny kontroler finansów
Rada Stanu (zwana tajną) - obrady w gabinecie królewskim, polityka zewnętrzna i wewnętrzna
Rada Depesz - przewodniczy kanclerz, kilkunastu członków, organ właściwego zarządu państwem
Rada Handlowa - nadzór i zarząd kolonii
Urzędy 1-osobowe:
Kanclerz - strażnik pieczęci, redakcja pism królewskich
Nadintendent - generalny kontroler finansów od roku...?
4 sekretarzy stanu (państwa) - Francja podzielona była na 4 okręgi od XVI w.
Sekretarze:
wojska
marynarki
...?
...?
6 urzędników zaczęto nazywać ministrami, bo nie podejmowali decyzji sami, lecz w imieniu króla - tak długo jak cieszą się jego zaufaniem ministrare - służyć, minister - sługa króla
jeśli jakaś osoba zagarniała kilka urzędów, to zaczynała być nazywana pierwszym ministrem
Anglia:
Rada Królewska:
szachownica - organ ds. finansowych, później w roli sądu
rozbudowane sądownictwo
Rada Stanu - król - ...?
Urzędy 1-osobowe:
2 sekretarze stanu (północ, południe) - od ...? wieku jeden zajmował się polityką wewnętrzną, a drugi zewnętrzną
Niemcy:
Administracja terytorialna (władcy terytorialni). Organy zbliżone do francuskich.
XVI w. - Rada Nadworna Rzeszy (centralny organ sądowy)
Na początku XVI w.: 1500, 1521 - próby utworzenia rządu rzeszy (nieudane)
Rosja:
Organy dzielnicowe niestałe - puti
Bojarzy putni wykonywali określone zadania, po czym tracili funkcje
Po wyzwoleniu spod jarzma tatarskiego:
Duma bojarska - ok. 200 bojarów (tylko tych z przywilejami)
Izba procesowa - ujednolicenie prawa, wyroki - precedensy
Obok dumy organy kolegialne - prikazy (?), tworzone wg różnych kryteriów, np. rzeczowego, terytorialnego, stąd ich kompetencje się często pokrywały, prikazy dworskie, sądowe
Senat rządzący - stworzony przez Piotra Wielkiego, zastępował cara pod jego nieobecność, car zaczął ograniczać kompetencje senatu, powstał organ kontrolny senatu - prokuratura (oczy i uszy monarchy). W 1922 przywrócono prokuraturę - dla strzeżenia praworządności (pilnowania interesów państwa). Katarzyna II przydzieliła senatowi funkcje sądowe. Obok senatu Piotr Wielki zmienił prikazy, w Rosji wszystko było kolegialne.
Kolegia - rzeczowe kompetencje (przewodniczy prezes, który był członkiem senatu, decyzje kolegialne)


(…)

… zwyczajowych, komisje miały spisywać, a później unifikować
w 1497 król upraszcza procedurę, spisy - kottimy, 1580 kottim paryski (normy prawa karnego materialnego);
1791-95 unifikacje prawne w prawie karnym;
Niemcy:
spisy - zwierciadła (miejscowe);
pierwsze zwierciadło saskie (1215-35), autor: rycerz-ławnik Eike Vor Repkow, przepis o wyższości władzy cesarskiej nad papieską;
1535 - sankcje Jaskiera…
….
Anglia:
Prawie brak administratorów lokalnych. Istnieli sędziowie pokoju (wybierani spośród społeczności lokalnej, cenzus majątkowy). XVII w. - 1 urząd administratora (lord namiestnik - bezpieczeństwo na drogach publicznych, urząd bezpłatny, reszta spraw sędziowie pokoju). Dopiero w XIX w. pojawia się samorząd lokalny, sędziowie pokoju zaczną odpowiadać za sąd (6-8 członków).
Sąd:
partykularyzm…
…. bardzo skomplikowanej procedury, obecność przysięgłych, formuły procesowe, precedensy - orzeczenia wcześniej wydane
+ 1 kanclerski: kanclerz stosował odstępstwa od reguły, `nie ma normy, ale przemawia słuszność', argumenty pozaprawne, odwołania do litości króla.
Procedura sformalizowana (common law).
Precedensy sądu kanclerskiego (słuszność).
Z czasem powstaje jeden sąd.
Utrzymywanie kontaktów między sądami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz