Monarchia Frankońska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia Frankońska - wykład - strona 1 Monarchia Frankońska - wykład - strona 2 Monarchia Frankońska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Monarchia Frankońska
Monarchia Frankońska Ustrój monarchii frankońskiej
Największy rozkwit za czasów Karola Wielkiego- Karol Wielki zostaje koronowany na cesarza przez papieża Leona III
Geneza Koronacji Cesarskiej - Papież Leon III w wyniki sporu z możnymi, zostaje oskarżony o krzywoprzysięstwo i cudzołóstwo, sam Leon III chciał się oczyścić z zarzutów w drodze procesu zwyczajnego,
Karol Wielki był przewodniczącym procesu Leona III i 23 grudnia 800 roku, papież Leon III zostaje oczyszczony z zarzutów w drodzę procesu zwyczajnego.
25 grudnia papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na cesarza, sam Karol Wielki był wzburzony przez ten incydent ponieważ uważał że władza świecka jest wyższa niż duchowana.
Banus Królewski - prawo króla do wydawania rozkazów, niewykonanie banusu królewskiego groziło karą 60 solidów (w chuj dużo)
Banus Królewski prznawał królowi uprawniena ustawodawcze, tj ustawodastwo i wydawanie kapitularzy.
Kapitularze Królewskie - zawierały najczęściej przepisy prawa publicznego, nazwa pochodzi od Łacińskiego „Capitula” (ustawa)
Kapitularze przez siebie napisane - regulowały nowe prawo, obowiązywały na terenie całego państwa
Kapitularze uzupełniające prawo zwyczajowe
Kapitularze skierowane do wysłanników - dwóch misjonarzy pana, jeden świecki jeden duchowny.
Król
Król miał uprawnienia sądownicze, zajmował się tym raz w tygodniu, doradzała mu rada tzn „Konsylium” , Król nie był związany literą prawa.
Król dysponował mirem królewskim,
odebranie miru królewskiego oznaczało wyjęcie z pod prawa
a nadanie królewskiego miru oznaczało specjalnej opieki miejscom bądź osobom
Orzeczenie o zasadzie słuszności: król nie był związany prawem, sądził w zależności od swoich przekonań, korelacja z banusem.
Ewokacja - król mógł ewkować (wezwać przed swoje oblicze) każdą sprawę
Król Francji miał dwa tytuły :
Dux Francorum (książe) - był w posiadaniu domeny królewskiej
Rex Francorum (król) - najwyższy zwierzchnik lenny + dux francorum
Palatyn Nadworny - miał odciążyć Króla
Sąd palatyna - miał zajmować się sprawami w imieniu króla
Sądownictwo :
Obowiązek uczestnictwa w sądach miał każdy Frank, sądy prowadził hrabia z 7 pomocnikami (ławnicy) Jeżeli ławnicy się nie stawią hrabia miał prawo nałożyć na niego kare ¼ banusu królewskiego. Kraj podzielony na hrabstwa w których były:


(…)

… Nadworny - miał odciążyć Króla
Sąd palatyna - miał zajmować się sprawami w imieniu króla
Sądownictwo :
Obowiązek uczestnictwa w sądach miał każdy Frank, sądy prowadził hrabia z 7 pomocnikami (ławnicy) Jeżeli ławnicy się nie stawią hrabia miał prawo nałożyć na niego kare ¼ banusu królewskiego. Kraj podzielony na hrabstwa w których były:
sądy wiecowe
- co 6 tygodni roztrzygały spory o nieruchomości…
… w sądzie.
Akt komendacji - oddanie się pod opiekę hrabiego z powdu braku pieniedzy ale za to musiał iść na wojne za hrabiego
ale do tego było za dużo chętnych i przez to powstała instytucja beneficjum
Beneficjum - nadanie ziemi lub urzędu aby chętni mogli utrzymywać się sami i musili iść za hrabiego na wojne
Konsolidacja władzy królewskiej - Możliwa dzięki męskim potomkom w rodzinie królewskiej (tworzyła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz