Sejm grodzieński 1793 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sejm grodzieński 1793 - wykład - strona 1 Sejm grodzieński 1793 - wykład - strona 2 Sejm grodzieński 1793 - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Sejm Grodzieński 1793 : Sejm ten został zebrany pod naciskiem ambasadora rosyjskiego Jakoba Sieversa. Szantażował on Stanisława Augusta Poniatowskiego (gdyż miał dług ok. 1,5 mln dukatów). Sejmiki ziemskie zostały przekupione przez Rosję. Większość posłów pobierała pensję z ambasady rosyjskiej („kreatury rosyjskie”). Na sejmie była mała opozycja, lecz Sievers kazał całą ją wywieźć na zesłanie. W ławach sejmu zasiadali oficerowie rosyjscy w cywilu (chwytali za ramię tych, którzy chcieli zabrać głos nie po myśli Rosji). Sejm obradował również pod armatami rosyjskimi i otoczeniem wojska. Sievers, wraz z braćmi Kossakowskimi, Antonim Raczyńskim i Fryderykiem Moszyńskim (ludzie przekupieni) kontrolował obrady. Sejm ten zadecydował o nowym ustroju Rzeczypospolitej : Zniesiono Sejm Konwokacyjny - Króla od teraz wybierać miał Sejm obradujący w potrójnym składzie
Uchwalono nowe Pacta Conventa (które miały obowiązywać wszystkich kolejnych monarchów)
Przywrócono Prawa Kardynalne (1768 - 1775) (próba zatrzymania zmian ustrojowych). Prawa Kardynalne utrwalały większość wad ustroju RP. Zniesiono wszystkie postanowienia Sejmu Wielkiego, utrzymano jednak przywilej nietykalności dla mieszczan, prawo do posiadania ziemi przez mieszczan, samorządy miejskie, komisje porządkowe cywilno wojskowe, wyrzucono zaś mieszczan z sądów asesorskich i innych wcześniej czysto szlacheckich.
Utrzymano, lecz z ograniczeniem Liberum Veto (obowiązywało jedynie przy zmianie Praw Kardynalnych).
Ustalono „materiae status” - sprawy najważniejsze, w głosowaniu nad którymi obowiązywało ¾ większości.
Pozostałe zaś kwestie miały być rozstrzygane zwykłą większością głosów.
Sejm zbierać się miał co 4 lata, lecz obradować miał razem (Król, 108 posłów, 62 senatorów w jednej izbie)
Reaktywacja Rady Nieustającej, przekazanie władzy wykonawczej w jej ręce. Składać się miała z Króla oraz 24 konsyliarzy wybieranych przez Sejm. Dzielić się miała na 6 departamentów. Rzeczpospolita faktycznie stała się marionetką Rosji. Uchwały Sejmu Grodzieńskiego gwarantowane były przez Rosję . Na Sejmie podjęto również próbe ustalenia nowego podziału administracyjnego RP : 18 województw, każde po 3 ziemie. W 1794 roku zaczęto również wieszać członków Konfederacji Targowickiej. Ustrój Rzeczypospolitej, ustalony w Grodnie, podobnie jak ten ustalony przez Sejm Wielki nie został wypróbowany. Niespełna rok później rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska, a w 1795 roku dokonał się ostateczny trzeci rozbiór kraju między Rosję, Austrię i Prusy. Jakob Sievers-ambasador Rosji
Historia administracji. Wykład IV
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz