Francja od X w. do 1789 roku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Francja od X w. do 1789 roku - strona 1 Francja od X w. do 1789 roku - strona 2 Francja od X w. do 1789 roku - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XII. Francja od X w. do 1789 roku Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego i monarchii stanowej (X - XV w.) Francja ( Francia occidentalis ) - zachodni obszar państwa frankońskiego w X i XI w. leżąca między rzekami Rodan, Saona, Moza i Skalda.
Znaczne rozbicie terytorialne państwa  panowanie hrabiów, margrabiów i wielkich właścicieli ziemskich o szerokich prawach immunitetowych. Powiązanie władców lokalnych z królem przez stosunek lenny. Najpotężniejszy z nich - Książe Normandii (powstanie w 911 r.). Drugi z kolei - Flandria.
Dynastia Kapetyngów Tron do 987 r. (śmierć Ludwika V) do Karolingów. Nowym władcą hrabia Paryża - Hugon Kapet (I w dyn. Kapetyngów). Jego władza rozciągała się między środkową Sekwaną, a Loarą - polit. ekspansywna. Pomagali królowi duchowni. Politykę kontynuował Filip II August - starcie z Andegawenami. W 1204 pod zarzutem felonii (złamanie zobowiązań feudalnych) odebrał znaczną część terenów Jana bez Ziemi we Francji (Fr. od Kanału La Manche po Morze Śródziemne) - wzrost znaczenia na arenie m.-narodowej.
Filip IV Piękny (1285 - 1314) praktycznie całkowite zjednoczenie Francji i utworzenie monarchii stanowej.
Francja w okresie wojny stuletniej 1337 - 1453 - Zaangażowanie w wojnę z Anglią. Przyczyny:
Pretensje króla Anglii do korony francuskiej
Problem Flandrii i związane z tym interesy gospodarcze
Etapy wojny:
1. Długi (1337 - 1422):
Zniszczenie floty i armii francuskiej
Osłabienie władzy królewskiej, szczególnie za Karola VI (obłąkany)
- próby usamodzielnienia się książąt
2. Końcowy (1422 - 1453)
Zwycięstwo Francji
Zryw patriotyczny
W ręce Anglików jedynie port w Calais
Ukończenie jednoczenia terytoriów przez Karola VIII (1461 - 1483). Przyłączenie:
Burgundii Prowansji
Anjou
Bretanii
Wprowadzono stałe podatki i armię  podstawy przyszłego absolutyzmu.
Ustrój polityczny Król Podwójna rola króla:
Dux ­(Książe) - władca senioralny na danym obszarze. Podobnie jak senior, lecz bez zwierzchnika
Rex (Król) - zwierzchnik innych władców senioralnych, stojący na czele hierarchii lennej. Bezpośrednimi jego wasalami wasale koronni. Zasada: Wasal mojego wasala NIE JEST moim wasalem .
Duchowieństwo wspierało początkowo Kapetyngów - twierdzenie, że Król namiestnikiem Boga, wywyższenie ponad innych władców i nietykalność.
Umacnianie władzy królewskiej. Sposoby:

(…)

… się na kanoniczny wybór biskupów.
Koniec XIII w. - papieżem Bonifacy VIII (zwolennik silnej władzy papieskiej). Król Filip IV Piekny potrzebował pieniędzy  zakaz płacenia danin papieżowi. Wkrótce konflikt o władzę świecką papieża nad królem. Bulla Unam Sanctum - twierdzenie o wyższości władzy duchownej. Bonifacy chciał pozbawić króla władzy, liczył na kler francuski. Ale pozycja korony ugruntowana - 1302 zebranie…
…, a nawet zabicia władcy.
Przeciwna idea suwerenności państwa, Jean Bodin, „De republica libri sex” 1576r. - najlepsza monarchia absolutna, władca ponad prawem, władza od Boga, jedynym ograniczeniem prawo boskie. Odzwierciedlenie postaw mieszczaństwa (interesy zgodne z absolutyzmem). Zmiany w XVIII w. Protesty burżuazji i średniej szlachty. Nowe idee:
Podział władzy Monteskiusza (1689-1755)
Umowa społeczna Jeana…

6) Zapobieganie anarchii i wojnom prywatnym.
Król - wzrost autorytetu, strażnik pokoju. Środki zwalczania wróżd:
Czterdziestodniówka królewska - zakaz atakowania przez 40 dni od rozpoczęcia kroków nieprzyjaciela
Zabezpieczenie królewskie - zobowiązanie stron przed urzędnikiem, że nie będą używać siły. Początkowo dobrowolne, z czasem urzędnik mógł nakazać
7) Rozszerzanie władzy ustawodawczej…
… kościelnej. Uznanie ingerencji papieża w sprawy wew. za naruszenie suwerenności kościoła. Sprzeciw biskupów wobec usuwania władców świeckich przez papieża oraz uwalniania poddanych od przysięgi wierności królowi. Podtrzymanie zasad kościoła gallikańskiego.
Problemy związane z kalwinizmem
Edykt z Nantes - 1598:
Pokój religijny
Zasady współżycia katolików i protestantów
Zrównanie hugenotów w prawach cywilnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz