Ustrój państwa w pryncypacie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój państwa w pryncypacie - strona 1

Fragment notatki:

USTRÓJ PAŃSTWA W PRYNCYPACIE Princeps („I obywatel Rzymu”) skoncentrował w swoim ręku władzę trybuna ludowego (nietykalność, prawo zwoływania Senatu i przewodniczenia jego obradom, inicjatywa ustawodawcza, prawo weta wobec wszelkich zarządzeń Senatu i innych urzędników) , cenzora, prokonsula (władza w prowincjach rzymskich, dowództwo nad wojskiem, kierownictwo spraw zagranicznych) i najwyższego kapłana (prawo wkraczania we wszystkie sprawy religijne, zwierzchnictwo nad kapłanami). Uprawnienia te nadawał prin cepsowi Senat na określony czas formalnie Rzym zachował charakter republiki . Pozory republikańskiego charakteru władzy princepsa wzmacniało to, że początkowo jego uprawnienia odnawiane były corocznie i co rok na nowo nadawane przez Senat formalnie pri nceps sprawował władzę z woli ludu. Na podobnych zasadach cesarze uzyskiwali dla siebie inne urzędy.
Praktycznie jednak okres pryncypatu to stopniowe kształtowanie się ustroju cesarskiego. Malało znaczenie Senatu, zanikły zgromadzenia ludowe, a władza prin cepsa nabierała coraz bardziej boskiego charakteru , stając się samoistnym źródłem prawa i kompetencji urzędników .
Później Senat przyznawał cesarzom jeszcze rozleglejsza władzę niż ta, którą miał Oktawian władza cesarska stopniowo przybrała charakter władzy nieograniczonej .
Godność cesarska nie była dziedziczna a sprawa następstwa nie była prawnie uregulowana poza tym, że wyboru nowego cesarza dokonywał Senat . Cesarze wywierali jednak wpływ na wybór następcy (desygnowanie ich za życia; adopcja) tak, że godność cesarska utrzymywała się czasem w dynastii. Faktycznie już od I w. ne o wyborze cesarza decydowało wojsko narzucając Senatowi swoją wolę i wynosząc na tron zwycięskich wodzów brak jasnego określenia reguł sukcesji tronu brał się z utrzymującej się fikcji, że to lud jest depozytariuszem władzy publicznej (Senat i żołnierze wyrażali tę wolę)
Proces trwał około 200 lat i zakończyły go reformy cesarza Dioklecjana , które ostatecznie nadały państwu kształt cesarstwa z cesarzem sprawującym władzę z woli bogów DOMINAT ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz