Princeps

note /search

Ustrój państwa w pryncypacie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

USTRÓJ PAŃSTWA W PRYNCYPACIE Princeps („I obywatel Rzymu”) skoncentrował w swoim ręku władzę...

Pryncypat i dominat - omówienie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3129

) z cesarzem - PRINCEPSEM zmierzającym do przejęcia władzy absolutnej. Okres DOMINATU (284 - 476 r. ne...

Uchwały senatu.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

uchwałom senatu mocy ustawy, sam senat wobec stale rosnącego wpływu princepsa tracił na znaczeniu...

Działalność prawodawcza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

bardziej symboliczne, bo władza prawodawcza przeszła faktycznie w ręce princepsa posiadane przez niego uprawnienia...