Królestwo - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo - wykład - strona 1 Królestwo - wykład - strona 2 Królestwo - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KRÓLESTWO
2.1 Początki państwa rzymskiego. Szacuje się, że około 1000 roku p.n.e. na wzgórzach nad Tybrem pojawiły się pierwsze ludzkie osiedla. Miasto założone przez Romulusa miało mieszany charakter: latyński i sabiński. Ludy te zasymilowały się i utworzyły własne miasto-państwo.
2.2 Źródła prawa. - mos maiorum, czyli obyczaj przodków (interpretowane przez kolegium pontyfików z pontifex maximus na czele);
- leges regiae, czyli ustawy królewskie:
a. Romulus: wstępne określenie zadań plebejuszy i patrycjuszy, rozdzielenie kompetencji między króla, senat składający się ze 100 patres i zgromadzenia comitia curiata ;
b. Numa Pompiliusz: ustanowienie kolegiów kapłańskich (pontyfików, fecjałów, flaminów, westalek);
c. Tullus Hostilius: ustanowienie provocatio ad populum d. Ancus Marcius: powierzenie spraw wojny kolegium fecjałów
e. Serwiusz Tuliusz: podział obywateli na centurie i terytorialne tribus 2.3 Organizacja wspólnoty rzymskiej - wspólnota rzymska ( populus Romanus Quiritium) - plemię ( tribus) - kuria ( curia) - ród (gens) - rodzina ( familia )
2.3.1 Król - zwoływał zgromadzenia ludowe comitia curiata - zwoływał rady starszych senatus - dowodził wojskiem (imperium) - tłumaczył znaki bogów ( auspicia )
- sprawował kult ( sacra )
- rozstrzygał sprawy sporne ( i urisdictio ) i wymierzał sprawiedliwość ( coercitio )
Król stopniowo zdobywał coraz większą władze, którą, gdy z czasem stała się niemal nieograniczona, Rzymianie znienawidzili.
2.3.2 Interregnum - bezkrólewie W czasie bezkrólewia władza spoczywała w rękach naczelników rodów czy rodzin ( patres ), którzy tworzyli radę ( senatus ). Losowali oni spośród siebie zastępcę króla ( interrex ), który władzę pełnił przez pięć dni, po czym wyznaczał następnego zastępcę itd. aż do pojawienia się pomyślnych znaków na niebie. Jeśli wyznaczona osoba na króla została zaakceptowana podczas auspicia, senat zatwierdzał wybór ( auctoritas patrum ). Następnie comitia curiata na mocy lex curiata de imperio przekazywała władzę ( imperium ).
2.3.3. Kurie rzymskie - 30 kurii, członkowie wszystkich kurii to Kwiryci.
2.3.4 Rody rzymskie - pierwotna podstawowa jednostka organizacyjna
- posiadał własną ziemię
- stanowił jednostkę wojskową
2.3.5 Rodzina rzymska - samowystarczalne ekonomicznie rodziny


(…)

… kurii, członkowie wszystkich kurii to Kwiryci.
2.3.4 Rody rzymskie
- pierwotna podstawowa jednostka organizacyjna
- posiadał własną ziemię
- stanowił jednostkę wojskową
2.3.5 Rodzina rzymska
- samowystarczalne ekonomicznie rodziny
- pater familias jako zwierzchnik, reprezentant
2.3.6 Tribus plemienne
- 3 części: Ramnes, Tities i Luceres pochodzące od dawnych plemion
2.4 Reformy polityczne Serwiusza Tulliusza
2.4.1 Podział ludności wg cenzusu majątkowego i reorganizacja wojska
I klasa: 80 centurii, 40j , 40s j - junior (17-46 lat)
II klasa: 20 centurii, 10j , 10s s - senior (46-60 lat)
III klasa: 20 centurii, 10j, 10s
IV klasa: 20 centurii, 10j, 10s
V klasa: 30 centurii, 15j, 15s
w sumie: 170 centurii
dodatkowo utworzono 18 centurii jazdy (equites) z nabogatszych obywateli
oraz 5 centurii pracowników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz