Prawo konstytucyjne - strona 8

note /search

Ratyfikacja umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1288

Ratyfikacja umów międzynarodowych. Przed ratyfikację, we właściwym tego słowa znaczeniu należy rozumieć wy­rażenie w imieniu państwa ostatecznej zgody na związanie się traktatem w formie uroczystego aktu głowy państwa. Ratyfikacja jest najbardziej solennym sposo­bem wyrażania tej zgody spośród wsz...

Referendum i jego klasyfikacje

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2730

Referendum i jego klasyfikacje. Podmiotem uprawnionym do zainicjowania referendum może być prawnie określona liczba uprawnionych obywateli (dwóch lub określony odsetek uprawnionych do głosowania), obywatele występujący z inicja­tywą ludową, parlament, głowa państwa, organy regionalne lub część skła...

Rewizja a zmiana konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5432

Różnice między pojęciami Zmiana konstytucji - uchylenie lub nadanie odmien­nej (niż dotychczas obowiązująca) treści wszystkim lub tylko niektórym po­stanowieniom konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych. w przewidzianym dla zmiany konstyt...

Rodzaje konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 6713

Konstytucja w sensie formalnym i materialnym Konstytucja w sensie materialnym -obejmuje normy praw­ne (również normy prawa zwyczajowego dotyczące zasad ustroju państwowego, organizacji i funkcjonowania państwa i określające status jednostki w państwie. Przykładem takiej konstytucji jest konstytucja...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1533

Liberalne koncepcje praw jednostki. Nacisk na zapewnienie praw i wolności obywatelskich w ramach państwowego sytemu prawa. Podstawy: wolność osobista i swobodna inicjatywa gospodarcza, ochrona własności i posiadania, ograniczenie wpływów kościoła,

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2373

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego. A)model brytyjski - akty różnego rodzaju, w tym np. precedens B)model austro-węgierski (kelsenowski) -tylko ustawy C)model kontynentalny -konstytucja i wydawane na jej podstawie regulacje (akty normatywne parlamentu lub izby wydawane na podstawie konstytu...

Sposoby uchwalania konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4312

Sposoby uchwalania konstytucji: (1) podmiotem władzy jest monarcha i nadaje on konstytucję (tzw. konstytu­cja oktrojowana) (2) podmiotem władzy jest naród (lud, lud pracujący) i bezpośrednio w refe­rendum uchwala on konstytucję - przyjmo­wanie konstytucji w referendum uznawane jest za najlepszą g...

Systematyka konstytucji i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 4893

.Systematyka konstytucji i jej znaczenie Systematyka konstytucji - treść konstytucji jest w określony sposób uporządkowana i podzielona na części (rozdziały i działy) oraz przepisy (artykuły, paragrafy, ustępy, punkty itp.) A)Systematyka ogólna ogólny układ dużych części składowych konstytucji nazy...

Systemy rządów

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1085

Parlamentarny system rządów Parlament i rząd w założeniu stanowić mają dwa dynamiczne biegu­ny. W razie konfliktu, którego nie są stanie same rozwiązać, rozjemcą pomiędzy nimi jest suweren (np. poprzez wybory). Władza wykonawcza należy do dualistycznej egzekutywy: rządu i głowy państwa. Nawet, gdy...

Teorie suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4774

Teoria suwerenności monarchy. Wywodzą one źródło władzy państwowej od Boga i uznają monar­chę za jej podmiot. Przyznają mu boskie pochodzenie (np. w starożyt­nym Egipcie) lub głoszą, że rządzi z bożej łaski (np. teorie średnio­wieczne). Monarcha ucieleśniał tu władzę państwową. Stanowił on prawo, ...