Rodzaje konstytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 9065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje konstytucji - strona 1

Fragment notatki:

Konstytucja w sensie formalnym i materialnym Konstytucja w sensie materialnym -obejmuje normy praw­ne (również normy prawa zwyczajowego dotyczące zasad ustroju państwowego, organizacji i funkcjonowania państwa i określające status jednostki w państwie. Przykładem takiej konstytucji jest konstytucja Wielkiej Brytanii. Bez trudu moż­na przy tym zauważyć, że pojęcie konstytucji materialnej pokrywa się w tym wypadku z omówionym już pojęciem prawa konstytucyjnego Konstytucja w sensie formalnym -normy prawne przyjęte w szczególnym postępowaniu i zawarte w akcie prawnym o szczególnej nazwie
.Konstytucja sztywna i elastyczna Konstytucje sztywne -konstytucje, które mogą być zmieniane w trybie trudniejszym niż występujący przy zmianie ustaw zwykłych. Konstytucje elastyczne - mogą być zmieniane w trybie analogicznym do obowiązującego przy zmianach w obrębie ustawodaw­stwa zwykłego
Konstytucje pisane i niepisane Konstytucja niepisana - brak jednego aktu prawnego (ewentualnie kilku) regulującego za­sady ustroju państwa. Konstytucja pisana - t erminowi „konstytucja pisana odpowiada w zasadzie termin „konstytucja formalna". Konstytucja pisana może obejmować jeden akt prawny (i tak jest w większości państw konstytucyjnych) lub też kilka aktów o tej samej, najwyższej mocy prawnej (np. konstytucja Austrii z 1920 r. w ujęciu z 1929 r.).
Konstytucje pierwotne i przeniesione Konstytucje pierwotne - obowiązująca na danym terytorium od chwili jej uchwalenia Konstytucje przeniesione- rozciągnięta
Konstytucje pełne i niepełne Konstytucja pełna - regulują zasady ustroju państwa, określają suwerena i sposoby sprawowania przezeń władzy, określają podstawowe prawa jednostki oraz zawierają postanowienia dotyczące trybu zmiany swoich norm, zapewniają­ce im najwyższą moc prawną Konstytucja mała - akt prawny pozbawiony choćby jednego z powyższych elementów nie może być uznany za konstytucję i co najwyżej można go określić mianem - mylącym zresztą - konstytucji niepalnej (małej)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz