Wykład - charakterystyka systemu RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - charakterystyka systemu RP - strona 1 Wykład - charakterystyka systemu RP - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucja: walor organizacyjny i gwarancyjny
Konstytucja rodzaje: pisane i niepisane
Sztywne i elastyczne
Jednolite i złożone
Konstytucja to :
akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa,
akt określający podstawowe zasady ustroju państwa i jego organów,
akt uchwalany i zmieniany szczególnej procedurze
Konstytucja jest ustawą, ma charakter normatywny, posiada pewne cechy specyficzne. Szczególna treść, forma i moc prawna.
Szczególna treść: zakres i sposób regulacji
określa ogólne zasady ustroju państwowego
określa ustrój naczelnych organów państwa
określa podstawowe prawa wolności i obowiązki jednostek
Czasem też określa relacje państwo - części składowe (w federacjach).
Konstytucje pokomunistyczne - tendencje do rozwlekłości. Polska 243 art. oraz 13 rozdziałów.
Szczególna forma konstytucji:
Powstają w szczególnym trybie (np. w komisjach konstytucyjnych, uzyskanie w parlamencie szczególnej większości).
Szczególny tryb zmiany - podstawowa przesłanka „sztywności”
Podstawy zmiany:
- szczególna ustawa uchwalona szczególną większością głosów
- współdziałanie parlamentu z lokalnymi legistraturami (np. USA)
- niedopuszczalność zmiany konstytucji w czasie stanu wojennego lub wyjątkowego
Konstytucja RP z 1997r.:
- projekt ustawy o zmianie konstytucji przedłożyć może: Prezydent, Sejm, Senat lub 92 posłów
- uchwalona przez Sejm 66 % za musi być, przy obecności 50 %, i nie później w ciągu 60 dni przez Senat
- nie przewiduje się referendum przy zmianie konstytucji
- veto nie przysługuje prezydentowi
- nie można zmienić konstytucji w czasie stanu wyjątkowego
Szczególna moc:
Najwyższe miejsce konstytucji w systemie prawa stanowionego. Inne akty nie mogą być z nią sprzeczne. Jej zakres normowania jest pierwotny i niczym nie ograniczony. Wszystkie inne akty prawne muszą mieć treść umożliwiającą jak najszersze wypełnienie postanowień konstytucyjnych.
Prawo naturalne i ogólne zasady prawa międzynarodowego !!!
Obowiązywanie konstytucji:
Jest aktem powszechnie obowiązującym, wiąże ona wszystkie organy włądzy publicznej i wszystkich obywateli.
Specyfika konstytucji rysuje się na tle:
- struktury i charakteru prawnego przepisów konstytucji
Konstytucja składa się z przepisów będących podstawą do budowy norm prawnych. Ogólne zasady wynikające z konstytucji „Zasady konstytucyjne” - pewne podstawowe rozstrzygnięcia ustrojowe - podstawowe narzędzie do określenia aksjologii konstytucji. Pełnią rolę otwarcia tekstu konstytucji, wyrażają ogólny kontekst interpretacji konstytucji. Preambuły konstytucyjne !!! ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz