Wykład - charakterystyka systemu RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - charakterystyka systemu RP - strona 1 Wykład - charakterystyka systemu RP - strona 2

Fragment notatki:

Konstytucja: walor organizacyjny i gwarancyjny
Konstytucja rodzaje: pisane i niepisane
Sztywne i elastyczne
Jednolite i złożone
Konstytucja to :
akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa,
akt określający podstawowe zasady ustroju państwa i jego organów,
akt uchwalany i zmieniany szczególnej procedurze
Konstytucja jest ustawą, ma charakter normatywny, posiada pewne cechy specyficzne. Szczególna treść, forma i moc prawna.
Szczególna treść: zakres i sposób regulacji
określa ogólne zasady ustroju państwowego
określa ustrój naczelnych organów państwa
określa podstawowe prawa wolności i obowiązki jednostek
Czasem też określa relacje państwo - części składowe (w federacjach).
Konstytucje pokomunistyczne - tendencje do rozwlekłości. Polska 243 art. oraz 13 rozdziałów.
Szczególna forma konstytucji:
Powstają w szczególnym trybie (np. w komisjach konstytucyjnych, uzyskanie w parlamencie szczególnej większości).
Szczególny tryb zmiany - podstawowa przesłanka „sztywności”
Podstawy zmiany:
- szczególna ustawa uchwalona szczególną większością głosów
- współdziałanie parlamentu z lokalnymi legistraturami (np. USA)
- niedopuszczalność zmiany konstytucji w czasie stanu wojennego lub wyjątkowego
Konstytucja RP z 1997r.:
- projekt ustawy o zmianie konstytucji przedłożyć może: Prezydent, Sejm, Senat lub 92 posłów
- uchwalona przez Sejm 66 % za musi być, przy obecności 50 %, i nie później w ciągu 60 dni przez Senat
- nie przewiduje się referendum przy zmianie konstytucji
- veto nie przysługuje prezydentowi
- nie można zmienić konstytucji w czasie stanu wyjątkowego
Szczególna moc:
Najwyższe miejsce konstytucji w systemie prawa stanowionego. Inne akty nie mogą być z nią sprzeczne. Jej zakres normowania jest pierwotny i niczym nie ograniczony. Wszystkie inne akty prawne muszą mieć treść umożliwiającą jak najszersze wypełnienie postanowień konstytucyjnych.
Prawo naturalne i ogólne zasady prawa międzynarodowego !!!
Obowiązywanie konstytucji:
Jest aktem powszechnie obowiązującym, wiąże ona wszystkie organy włądzy publicznej i wszystkich obywateli.
Specyfika konstytucji rysuje się na tle:
- struktury i charakteru prawnego przepisów konstytucji
Konstytucja składa się z przepisów będących podstawą do budowy norm prawnych. Ogólne zasady wynikające z konstytucji „Zasady konstytucyjne” - pewne podstawowe rozstrzygnięcia ustrojowe - podstawowe narzędzie do określenia aksjologii konstytucji. Pełnią rolę otwarcia tekstu konstytucji, wyrażają ogólny kontekst interpretacji konstytucji. Preambuły konstytucyjne !!! ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz