Ekonomia - strona 8

note /search

Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

INFLACJA PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH POJĘĆ Inflacja: Proces ogólnego wzrostu cen i kosztów w pewnym okresie. Inflacja , proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona pow...

Konkurencja doskonała - Nadwyżka producenta

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1736

Konkurencja doskonała 6.1. Determinanty Konkurencja doskonała dotyczy rynku, na którym: znajduje się wielka liczba producentów i konsumentów, toteż żadna firma nie posiada dostatecznej siły ekonomicznej, by wpływać na poziom ceny swojego produktu, jest więc biorcą ceny; nie konkuruje ceną, lecz ko...

Konkurencja monopolistyczna i jej determinanty

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Konkurencja monopolistyczna 8.1. Determinanty konkurencji monopolistycznej dość duża liczba stosunkowo niewielkich firm posiadających mało widoczny udział w rynku, umożliwiający jednak oddziaływanie na cenę produktu; firma działająca na tym rynku należy do dawców ceny nie uwzględniających w podejmo...

Koszty i ich klasyfikacja

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1960

Koszty i ich klasyfikacja 5.1. Koszty ekonomiczne Istota podejścia ekonomicznego sprowadza się do traktowania kosztu jako kosztu ekonomicznego czyli alternatywnego. 5.2. Koszty jawne Koszty jawne obejmują bezpośrednie wydatki pieniężne p...

Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

Mechanizmy rynkowe Przegląd podstawowych pojęć 1.1.1. Rynek i poglądowa typologia rynek - proces, w którym kupujący i sprzedający określają przedmiot obrotu i warunki tego obrotu, a zatem decydują o cenach i ilościach towaru będącego przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży oraz ewentualnie o innych ...

Mikroekonomia - spis

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1729

EKONOMIA - MIKROEKONOMIA Wstęp - ekonomiczne myślenie Ograniczoność zasobów Konieczność wyboru - rzadkość Koszt alternatywny Zamknięty obieg pieniężny i rzeczowy w gospodarce Krzywa możliwości produkcyjnych Krańcowa stopa transformacji Mechanizmy rynkowe Rynek i poglądowa typologia Teoria p...

Monopol - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1295

Monopol 7.1. Determinanty Monopol jest absolutnym przeciwieństwem konkurencji doskonałej: występuje pojedynczy sprzedawca produktu; daje to firmie siłę rynkową umożliwiającą wpływ na kształtowanie się ceny; jest więc dawcą ceny i ni...

Oligopol - omówienie zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

Oligopol 9.1. Determinanty branżę opanowało od kilku do kilkunastu producentów, którzy podejmując decyzję o wielkości produkcji i poziomie ceny liczą się z reakcją konkurentów - współzależność decyzji istnieją bariery wejścia na rynek; mają one p...

Analiza otoczenia konkurencyjnego - Otoczenie konkurencyjne

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO KONKURENCJA zespół działań za pomocą których  uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych  interesów i osiągania zysków, przedstawiają  nabywcom korzystniejsze od innych firm  oferty zakupu bardziej atrakcyjnych  towarów i usług, sprzedawanych po  dogodniejszych ce...

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

OTOCZENIE  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘ Konieczność badania otoczenia  przedsiębiorstwa: ze względu na zmienność otoczenia, ze względu na nowe możliwości, ze względu na nowe zagrożenia, ze względu na nowe wyzwania, ze względu na nowe potrzeby. Otoczenie przedsiębiorstwa: zbiór zewnętrznych „aktorów”  ...