Konkurencja doskonała - Nadwyżka producenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencja doskonała - Nadwyżka producenta - strona 1 Konkurencja doskonała - Nadwyżka producenta - strona 2

Fragment notatki:

Konkurencja doskonała 6.1. Determinanty Konkurencja doskonała dotyczy rynku, na którym:
znajduje się wielka liczba producentów i konsumentów, toteż żadna firma nie posiada dostatecznej siły ekonomicznej, by wpływać na poziom ceny swojego produktu, jest więc biorcą ceny; nie konkuruje ceną, lecz kosztami istnieje pełna swoboda wejścia na rynek, szczególnie w długim okresie czasu; wejście i opuszczenie rynku nie jest chronione żadnymi barierami; warunek ten wymaga pełnej mobilności zasobów w gospodarce i braku ingerencji rządu w kształtowanie się ceny
sprzedawany towar jest homogeniczny (jednorodny) i posiada liczne substytuty, toteż brak istotnych różnic w cechach wyrobów różnych producentów eliminuje także potrzebę konkurencji niecenowej, np. za pomocą reklamy
konsekwencją powyższych zjawisk oraz założenia o pełnej informacji rynkowej jest doskonale elastyczny popyt na dobra i usługi wytwarzane przez poszczególnych producentów. 6.2. Popyt na produkt firmy na rynku doskonale konkurencyjnym Przy podaży S i popycie D ukształtowała się cena równowagi P 0 . Oznacza to, że firma po tej cenie może sprzedać teoretycznie dowolną, nieograniczoną ilość produkcji, lecz praktycznie najmniejsza nawet podwyżka ceny przez firmę spowoduje całkowitą utratę nabywców, ponieważ popyt na produkt firmy d jest doskonale elastyczny.
MR=P=MC 6.3. Firma przynosząca zysk ekonomiczny w krótkim okresie Przy cenie produktu P 0 firma maksymalizuje zysk przy wielkości produkcji X 0 . Zysk równa się polu powierzchni prostokąta C 0 P 0 EF. Nadwyżka producenta Nadwyżka producenta: różnica pomiędzy ceną produktu przy skali produkcji maksymalizującej zysk firmy a kosztem krańcowym, czyli ceną, po której producent byłby skłonny oferować produkcję na rynek
suma różnic między ceną a kosztem krańcowym dla wszystkich jednostek produkcji, aż do osiągnięcia równowagi firmy.
Prowadząc działalność produkcyjną w krótkim okresie w zależności od poziomu kosztów i rynkowej ceny sprzedawanego dobra, firma może w punkcie równowagi:


(…)

…, gdy:
TR > TC lub P > ATC
osiągnąć zysk normalny, gdy:
TR = TC lub P = ATC
minimalizować stratę, gdy: zawiesić produkcję, gdy:
P
P
MC
S
d
P0
P0
D
0 X0 0X0 X
X
RYNEK
FIRMA
P
MC
ATC
MC
P
ATC
S
E
d
P0
P0
C0
F
D
0 X0 0X0 X
X
RYNEK
FIRMA
P
MC
MC
P0
NADWYŻKA
PRODUCENTA
KOSZT
ALTERNATYWNY
0X0 X

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz