Pytania na egzamin - konkurencja doskonała

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - konkurencja doskonała  - strona 1 Pytania na egzamin - konkurencja doskonała  - strona 2 Pytania na egzamin - konkurencja doskonała  - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja doskonała       
1. Na rynku polipolu : a. nie ma barier wejścia i wyjścia, b. popyt rynkowy ma przebieg negatywny, c. istnieje kilka firm, d. producent nie ma wpływu na poziom ceny.    
2. Cena równowagi długookresowej dla firmy, w warunkach wolnej konkurencji jest określana przez równość: a. P = MC = ATC (min), b. P = MC = AVC (min), c. P = ATC, d. P = MC = AFC.    
3. Punkt zaniechania produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest wyznaczany przez: a. przecięcie się ceny i krzywej kosztu marginalnego, b. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i przeciętnego kosztu zmiennego, c. przecięcie się krzywej ceny i przeciętnego kosztu całkowitego, d. przecięcie się krzywej kosztu marginalnego i utargu marginalnego    
4. Skutkiem odpływu firm z gałęzi wolnokonkurencyjnych jest a. wzrost stopy zysku i spadek ceny równowagi, b. wzrost stopy zysku i wzrost ceny równowagi, c. spadek stopy zysku i wzrost ceny równowagi, d. niemożliwe do określenia na podstawie podanych informacji.    
5. W warunkach konkurencji doskonałej przesunięcie krzywej popytu w górę powoduje: a. obniżkę ceny równowagi, b. wzrost ceny równowagi, c. brak zmiany ceny równowagi, d. spadek wytwarzanej produkcji.    
6. Jeżeli funkcje kosztów marginalnych (powyżej krzywej AVC) i utargu marginalnego w firmie polipolu mają postać: MC= 100+10P i MR=111-P to kombinacja produkcji optymalnej i ceny optymalnej wynosi: a. P=1 Q=100, b. P=1 Q=110, c. P=10 Q=100, d. żadna z powyższych.    
7. Firma uczestnik polipolu: a. jest cenobiorcą, b. sprzedaje produkty heterogeniczne, c. stoi w obliczu nieelastycznej krzywej popytu na swoje wyroby - krzywej, która jest zarazem krzywą MR (utargu krańcowego) tej firmy, d. cieszy się całkowitą swobodą wejścia i wyjścia z gałęzi (rynku), e. jest opisana przez wszystkie powyższe stwierdzenia,    
8. Firma wolnokonkurencyjna minimalizująca straty krótkookresowe kontynuuje produkcję do momentu, kiedy: a. cena równa się przeciętnym kosztom całkowitym, b. cena przewyższa przeciętny koszt całkowity, c. cena przewyższa przeciętny koszt zmienny d. cena równa jest przeciętnym kosztom stałym,    
9. Wzrost stopnia konkurencyjności na danym rynku oznacza, że:

(…)

… firmy w konkurencji wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od:
a. stopnia elastyczności podaży i ceny,
b. stopnia elastyczności podaży i ilości firm na rynku,
c. poziomu ceny rynkowej i stopnia elastyczności popytu,
d. poziomu ceny rynkowej i ilości firm konkurencyjnych na rynku.
   
28. Horyzontalne położenie indywidualnej krzywej popytu dla firmy wolnokonkurencyjnej wiąże się z :
a. cenodawstwem producenta,
b. równością P = MC,
c. doskonałą elastycznością popytu indywidualnego,
d. wszystkie powyższe.
   
29. Jeżeli krzywa popytu jest pozioma to spełniony jest warunek:
a. MC=MR,
b. P=AR,
c. P=MR,
d. wszystkie powyższe.
   
30. Krzywa podaży w krótkim okresie czasu w polipolu to:
a. część MC powyżej przecięcia z SAVC,
b. część MC powyżej przecięcia z SATC,
c. część MC poniżej przecięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz