Podstawy teorii producenta- teoria kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teorii producenta- teoria kosztów - strona 1 Podstawy teorii producenta- teoria kosztów - strona 2 Podstawy teorii producenta- teoria kosztów - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy teorii producenta - teoria kosztów
Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację,
Koszty ukryte (implicite) - koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby wykorzystano go w innym możliwym zastosowaniu (koszt alternatywny),
Koszt ekonomiczny - suma kosztów jawnych i ukrytych powiększona o tzw. zysk normalny - czyli minimalna wielkość zysku skłaniającą producenta do pozostania w branży. Zysk ekonomiczny (zysk czysty, nadzwyczajny, ponadnormalny) - różnica między przychodami z działalności a kosztami ekonomicznymi.
I. Koszty w krótkim okresie Okres krótki to taki, w którym przynajmniej jeden koszt jest stały. W długim okresie wszystkie koszty są zmienne. Koszt stały (FC) - koszt, którego wielkość w danym przedziale produkcji jest stała,
Koszt zmienny (VC)- koszt, którego wielkość w żadnym przedziale produkcji nie jest stała. Zmienia się wraz ze zmianą produkcji.
Koszt całkowity (TC) jest sumą kosztu stałego i zmiennego, czyli TC = FC + VC.
Koszty przeciętne - koszt całkowity, stały lub zmienny w przeliczeniu na jednostkę produkcji, czyli:
Koszt marginalny - jest to przyrost kosztu całkowitego spowodowany wzrostem produkcji o jednostkę, czyli:
Dla krótkiego okresu: Jeżeli:
MC AVC to AVC rośnie,
MC ATC to ATC rośnie,
AVC = MC to AVC min,
ATC = MC to ATC min.
Rys.1: Krzywe TC, VC, FC. TC VC TC, VC, FC FC FC

(…)

… całkowitymi a kosztami całkowitymi?
Czy prawdziwe jest stwierdzenie, iż struktura kosztów wszystkich firm jest w długim i krótkim okresie zasadniczo taka sama?
Czy przedsiębiorstwa ponoszące straty powinny zaprzestać działalności?
Czy prawdą jest, że krzywa LATC przechodzi przez najniższy punkt każdej krótkookresowej ATC? ZADANIA:
Tablica prezentuje funkcję produkcji pewnego przedsiębiorstwa. Kapitał i praca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz