Koszty i ich klasyfikacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty i ich klasyfikacja - strona 1 Koszty i ich klasyfikacja - strona 2

Fragment notatki:

Koszty i ich klasyfikacja 5.1. Koszty ekonomiczne Istota podejścia ekonomicznego sprowadza się do traktowania kosztu jako kosztu ekonomicznego czyli alternatywnego. 5.2. Koszty jawne Koszty jawne obejmują bezpośrednie wydatki pieniężne przedsiębiorstwa (oprócz wydatków inwestycyjnych), a zatem koszty robocizny, surowców, materiałów, paliwa, energii, usług obcych, czynszu, ubezpieczeń itd. 5.3. Koszty ukryte koszty ukryte - odzwierciedlają np. możliwe do uzyskania dochody z danych zasobów przy alternatywnym najkorzystniejszym ich wykorzystaniu
5.4. Amortyzacja amortyzacja - stopniowo, w miarę zużywania się środków trwałych, wliczane w koszty odpisy z ich wartości początkowej, równoważące ich umorzenie , mające za zadanie stworzenie funduszu umożliwiającego odtworzenie zużywającego się majątku 5.5. Koszty księgowe koszty księgowe w przedsiębiorstwie - wyłącznie koszty jawne i amortyzacja 5.6. Zysk księgowy zysk księgowy - dodatnia różnica między przychodem przedsiębiorstwa (iloczyn wielkości sprzedaży i cen produktów gotowych) a sumą kosztów jawnych i amortyzacji 5.7. Zysk normalny zysk normalny - osiągany, gdy przychody przedsiębiorcy zrównują się z całkowitymi kosztami ekonomicznymi
Oprócz kosztów księgowych przedsiębiorca ma również pokryte koszty ukryte, a zatem otrzymuje dochód nie niższy, niż w najlepszym alternatywnym wariancie alokacji swego zasobu ziemi, kapitału i pracy (jej czasu, kwalifikacji i przedsiębiorczości).
Jeśli zysk księgowy jest niższy niż koszty ukryte przedsiębiorcy (przychód jest niższy niż koszt alternatywny), to firma ponosi stratę ekonomiczną. Przy alternatywnym wykorzystaniu swych zasobów przedsiębiorca osiągnąłby wyższe korzyści. Dlatego też zysk normalny określa się mianem dolnego progu rentowności firmy - break even point. Wynik poniżej zysku normalnego to strata, powyżej - zysk ekonomiczny. 5.8. Zysk ekonomiczny zysk ekonomiczny - nadwyżka przychodów nad całkowitymi kosztami ekonomicznymi 5.9. Klasyfikacja kosztów Koszty własne przedsiębiorstwa koszty własne przedsiębiorstwa - koszty uwzględniane w jego własnym rachunku jako podstawie podejmowania decyzji produkcyjnych Koszty społeczne koszty społeczne - całkowite koszty ponoszone przez społeczeństwo, a związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej

(…)


Całkowite koszty ekonomiczne obejmują koszty jawne i ukryte.
Koszty całkowite dzielą się na koszty stałe i zmienne. Koszty stałe
koszty stałe - fixed costs - w krótkim okresie czasu są to koszty niezależne od skali produkcji, nie podlegają zmianie, wraz ze zmianą wielkości produkcji (np. opłaty dzierżawcze, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia pracowników administracji, ubezpieczenia majątkowe
…,
zmechanizowany, transport kolejowy)
zautomatyzowany)
0 X 0 X 0 X

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz