mikroekonomia - Ograniczoność zasobów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - Ograniczoność zasobów - strona 1 mikroekonomia - Ograniczoność zasobów - strona 2 mikroekonomia - Ograniczoność zasobów - strona 3

Fragment notatki:

Rzadkość oznacza, że nigdy nie będziemy mieli wszystkiego, co chcielibyśmy mieć.
W ekonomii pojęcie rzadkości odnosi się do sytuacji, w której dostępne zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.
Rzadkość jest konsekwencją ograniczoności zasobów. Konieczność wyboru - rzadkość
Zjawisko rzadkości zmusza podmioty gospodarujące do dokonywania wyborów związanych z alokacją będących w ich dyspozycji zasobów.
Koszt alternatywny
koszt alternatywny - koszt towarzyszący wyborowi, występuje, gdy posiadane zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb koszt alternatywny - utrata możliwości realizacji odrzuconej, najlepszej alternatywy
dobra wolne:
dobra, które mają koszt alternatywny równy 0
zwiększenie ilości dóbr wolnych nie pociąga za sobą konieczności zmniejszenia ilości innych dóbr
z punktu widzenia konsumenta korzystanie z dóbr wolnych jest bezpłatne, konsument otrzymuje dobra wolne za darmo


(…)

… i rzeczowy w gospodarce.
Zamknięty obieg pieniężny i rzeczowy w gospodarce
Krzywa możliwości produkcyjnych
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia problem rzadkości, konieczności wyboru i kosztu alternatywnego.
Krzywa możliwości produkcyjnych - graficzne przedstawienie różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów.
KMP przedstawia…
… produkcji dobra A pociąga za sobą konieczność rezygnacji z coraz mniejszej ilości dobra B.
Aby zwiększyć produkcję B, trzeba zrezygnować z coraz mniejszej ilości dobra A.
Nieefektywne(X) i nieosiągalne(Z) rozwiązania a KMP
Na przebieg krzywej możliwości produkcyjnych zdecydowany wpływ ma poziom technologii i jego zmiany
Mechanizmy rynkowe
Przegląd podstawowych pojęć
1.1.1. Rynek i poglądowa typologia
rynek…
…)
Krzywa podaży ukazuje pełny zestaw wielkości podaży, jako funkcję ceny przy innych czynnikach niezmiennych.
Przesunięcia krzywej podaży następują wskutek zmian w sferze czynników pozacenowych:
zmiana kosztów wytwarzania danego produktu
zmiany ceny sprzedaży lub kosztów wytwarzania produktów alternatywnych z punktu widzenia producenta.
Krzywa podaży jest rosnąca, ponieważ krzywa możliwości produkcyjnych…
… ilości określonego dobra
użyteczność krańcowa (marginal utility) - przyrost użyteczności całkowitej spowodowany wzrostem konsumpcji dobra o jednostkę
Realne wybory najczęściej dotyczą określenia najlepszej kombinacji konsumowanych dóbr.
3.1.1. I prawo Gossena - prawo malejącej użyteczności krańcowej
I prawo Gossena - prawo malejącej użyteczności krańcowej mówi, że w miarę wzrostu konsumpcji danego dobra…
… krzywą.
3.3. Krańcowa stopa substytucji
Przy przejściu z kombinacji A do B następuje spadek konsumpcji dobra Y i wzrost konsumpcji dobra X, przy zachowaniu tego samego poziomu użyteczności całkowitej. Zatem ubytek użyteczności całkowitej z tytułu zmniejszenia konsumpcji jednego dobra jest rekompensowany przyrostem użyteczności wynikającym ze zwiększonej konsumpcji drugiego dobra. Krańcowa stopa substytucji dobra Y dobrem X równa się ujemnej relacji krańcowej użyteczności dobra X do krańcowej użyteczności dobra Y.
3.3.1. Stała krańcowa stopa substytucji
stała krańcowa stopa substytucji - w miarę ubytku jednego dobra kolejne jednostki dobra drugiego substytuują stałe ilości dobra ubywającego; charakterystyczna dla bliskich substytutów; krzywa obojętności ma w tym wypadku kształt opadającej prostej…
… - dodatnia różnica między przychodem przedsiębiorstwa (iloczyn wielkości sprzedaży i cen produktów gotowych) a sumą kosztów jawnych i amortyzacji
5.7. Zysk normalny
zysk normalny - osiągany, gdy przychody przedsiębiorcy zrównują się z całkowitymi kosztami ekonomicznymi
Oprócz kosztów księgowych przedsiębiorca ma również pokryte koszty ukryte, a zatem otrzymuje dochód nie niższy, niż w najlepszym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz