Mechanizm rynkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm rynkowy - strona 1 Mechanizm rynkowy - strona 2 Mechanizm rynkowy - strona 3

Fragment notatki:


Mechanizm rynkowy. Gospodarka rynkowa, rynek, mechanizm rynkowy. W gospodarce rynkowej decydujący wpływ na alokację zasobów mają indywidualne decyzje uczestników rynku a nie decyzje administracyjne, czy też zwyczajowe, wynikające z tradycji.
rynek - proces, w którym nabywcy i sprzedawcy określają przedmiot i warunki obrotu, a więc decydują o cenach i ilościach towaru będącego przedmiotem kupna-sprzedaży. Rynek to niekoniecznie konkretne miejsce styku sprzedaży i kupna (np. sprzedaż przez internet).
mecha nizm rynkowy - całokształt oddolnych procesów dostosowawczych między zgłaszającymi zapotrzebowanie a występującymi z ofertą towarową.
Teoria popytu. Popyt to wielkość zgłaszanego zapotrzebowania na dane dobro przy każdym z poziomów cen tego dobra.
Zależność między ceną a wielkością popytu na dane dobro przedstawia krzywa popytu.
Każdy pojedynczy punkt na krzywej to wielkość popytu . Cała krzywa to ilustracja popytu .
Wielkość popytu jest to zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej cenie tego towaru. Jest to zamiar kupna a nie zrealizowany zakup. Badamy tu jedynie popyt efektywny a więc taki, który poparty jest nabywczą siłą pieniądza. Popyt jest strumieniem ekonomicznym.
Rozmiar zgłaszanego popytu indywidualnego zależy od: ceny danego dobra;
cen innych towarów;
dochodów konsumenta;
oczekiwań dotyczących kształtowania się przyszłych cen i dochodów;
gustów i upodobań konsumentów;
warunków naturalnych;
Popyt rynkowy jest to suma zgłaszanego popytu indywidualnego. Na jego wielkość wpływ ma także liczba ludności.
Prawo popytu mówi o odwrotnej zależności między ceną a wielkością popytu.
Zmiana ceny danego dobra powoduje ruch po krzywej popytu.
Zmiana któregoś z pozacenowych czynników (od 2 do 6) powoduje przesunięcie krzywej popytu.
Efekt sub stytucyjny polega na tym, że spadek ceny danego dobra powoduje, że dane dobro staje się relatywnie tańsze w stosunku do swoich substytutów. Konsument „przerzuca” się zatem z droższego substytutu na tańsze dobro.
Efekt dochodowy polega na tym, że spadek ceny danego dobra powoduje, że konsument dysponując takim samym dochodem może sobie pozwolić na kupno większej ilości danego dobra.
Teoria podaży. Podaż to zestawienie różnych wielkości ofert towarowych przy różnych poziomach ceny rynkowej.
Zależność między ceną a wielkością podaży danego dobra przedstawia krzywa podaży.


(…)

… się krzywych) wyznacza wielkość i cenę równowagi rynkowej.
Przy cenie P0 wielkości popytu i podaży zrównują się przy wielkości X0. Spadek ceny do poziomu P1 powoduje powstanie nadwyżki zgłaszanego popytu nad ofertą producentów. Powstaje niedobór rynkowy. Wzrost ceny z P0 do P2 powoduje powstanie nadwyżki rynkowej.
Należy pamiętać, że rozmiary zakupów i sprzedaży są zawsze równe, co nie oznacza wcale, że gospodarka jest w stanie równowagi rynkowej.
Cena maksymalna (P1) jest to cena wyznaczana administracyjnie poniżej ceny równowagi (na skutek presji konsumentów). Efektem są niedobory towaru, koncesjonowanie, czarny rynek. Stratą dla państwa są mniejsze wpływy z podatków od przedsiębiorstw, które przy wyznaczonej cenie ograniczają produkcję danego dobra.
Cena minimalna (P2) wyznaczana jest powyżej ceny…
…, podaż jest mało elastyczna;
podatności danego dobra na magazynowanie i od kosztów tego magazynowania;
specjalizacji produkcji; im większa tym elastyczność mniejsza;
Elastyczność krzyżowa (mieszana) popytu.
Jest to relacja procentowej zmiany popytu na jedno dobro do procentowej zmiany wysokości ceny dobra innego.
Elastyczność krzyżowa dóbr komplementarnych jest ujemna, dóbr substytucyjnych - dodatnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz