Elastyczność - względna zmiany zmiennej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Elastyczność elastyczność - względna zmiana zmiennej zależnej pod wpływem zmiany zmiennej niezależnej 2.1. Elastyczność cenowa popytu elastyczność cenowa popytu ( price elasticity of demand ) - siła reakcji wielkości popytu na zmianę cen
miarą E dp - współczynnik elastyczności cenowej popytu
E dp = E dp = Pomiar elastyczności cenowej popytu Współczynniki elastyczności kształtują się w granicach od 0 do nieskończoności.
Przy interpretacji wskaźnika bierze się pod uwagę jego wartość bezwzględną.
Znak „+” lub „-” informuje jedynie o dodatniej lub ujemnej korelacji między zmiennymi.
Elastyczność cenowa popytu jest na ogół ujemna, co wynika z prawa popytu ilustrowanego ujemnym nachyleniem krzywej popytu.
W zależności od wysokości współczynnika elastyczności cenowej popytu wyodrębnia się: 2.1.1. Popyt doskonale nieelastyczny popyt doskonale nieelastyczny, czyli sztywny - gdy E dp = 0 (np. insulina, leki ratujące życie, trumny) 2.1.2. Popyt nieelastyczny popyt nieelastyczny, (mało-, niskoelastyczny) - gdy 0 1 2.1.5. Popyt doskonale elastyczny popyt doskonale elastyczny - gdy /E dp / = ∞
2.1.6. Określanie elastyczności cenowej popytu ilustrowanego krzywą liniową

(…)

… krzyżowa popytu
Elastyczność krzyżowa popytu (cross elasticity of demand) - wyraża stopień reakcji popytu na dane dobro w odpowiedzi na zmianę ceny innego dobra
Elastyczność krzyżowa dóbr komplementarnych jest ujemna, dóbr substytucyjnych - dodatnia.
2.3.1. Analiza graficzna elastyczności krzyżowej popytu na dobra substytucyjne
2.3.2. Analiza graficzna elastyczności krzyżowej popytu na dobra…
… natomiast wraz ze wzrostem dochodu udział wydatków na dobra o wskaźniku Edi> 1 czyli dobra luksusowe.
Naturalnie przy różnym poziomie dochodu różne produkty stanowią grupę dóbr luksusowych. Bardzo różnorodną grupą są także dobra niższego rzędu, a więc dobra o opadającej krzywej Engla, Edi < 0. Te same dobra dla pewnych grup konsumentów mogą być dobrami luksusowymi, dla innych - dobrami niższego rzędu (krajowej produkcji odbiornik telewizyjny, krajowej produkcji samochód osobowy).
2.4.4. Dobra luksusowe
% wzrost wielkości popytu jest wyższy niż % wzrost dochodu - wskaźnik elastyczności dochodowej popytu Edi > 1.
2.4.5. Dobra podstawowe
Dalszy wzrost dochodu powoduje wprawdzie dalszy wzrost popytu na dobro X, ale jest to już wzrost wolniejszy w stosunku do wzrostu dochodu (Edi < 1). 2.4.6. Dobra normalne
Dobro…
… będącej przedmiotem badanego popytu; im większa liczba substytutów, tym elastyczność cenowa popytu większa, substytuty dają możliwość wyboru i ewentualnie - łatwiejszej rezygnacji z dotychczasowego przedmiotu zakupów, stwarzają szanse wzrostu zakupów dobra, gdy jego substytuty drożeją
czasu, jakim dysponuje nabywca podejmujący decyzję zakupu, im dłuższy czas, tym wyższa elastyczność popytu - większa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz