Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów - strona 1 Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów - strona 2 Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów - strona 3

Fragment notatki:


W5 - 04_ELASTYCZNOŚCI reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów PLAN : Elastyczność - podstawowe definicje Współczynnik cenowej elastyczności popytu Współczynnik dochodowej elastyczności popytu Współczynnik cenowej elastyczności podaży Współczynnik krzyżowej (mieszanej) elastyczności popytu 1. Elastyczność - podstawowe definicje Elastyczność - reakcja jednego czynnika (zmiennej) na zmianę innego czynnika. Elastyczność jakiejkolwiek wielkości nie tylko mówi nam, że zależność tegoż zjawiska od jakiegoś innego istnieje i nie tylko jaki jest kierunek tej zależności (że zwyżka ceny zmniejsza popyt), ale mówi nam cos więcej, mianowicie: jak wielka jest zmiana danego zjawiska w zależności od innego.
Dodatkowo odpowiada nam na pytanie o ile spadni e popyt pod wpływem podwyżki ceny lub o ile podniesie się przy jej obniżce.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na popyt i podaż są ceny i dochody . Stopień wrażliwości popytu i podaży ze względu na ceny i dochody określają:
współczynnik cenowej elastyczności popytu współczynnik dochodowej elastyczności popytu współczynnik cenowej elastyczności podaży współczynnik krzyżowej ( mieszanej) elastyczności popytu 2. Współczynnik cenowej elastyczności popytu Elastyczność cenowa popytu - stosunek względnej zmiany wielkości popytu na dane dobro względem zmiany jego ceny. Innymi słowy „cenowa elastyczność popytu” mierzy siłę reakcji popytu na zmianę ceny.
Edp = procentowa zmiana wielkości popytu / procentowa zmiana ceny gdzie:
X 1 (wartość bazowa - przed zmianą) , X 2 (wartość po zmianie) - wielkość popytu
P 1 , P 2 - wysokość cen
W interpretacji wskaźnika elastyczności bierze się pod uwagę jego wartość bezwzględną (znak (+) lub (-) informuje jedynie o dodatniej lub ujemnej korelacji między zmiennymi.
Współczynniki elastyczności kształtują się w granicach od zera do nieskończoności .
Elastyczność cenowa popytu jest na ogół ujemna (ujemne nachylenie krzywej popytu)
W zależności od wysokości współczynnika elastyczności cenowej popytu wyodrębnia się:
 Edp  = 0 - popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) 0

(…)

… - popyt doskonale nieelastyczny (sztywny)
0 < Edp < 1 - popyt nieelastyczny (nisko-, małoelastyczny)
Edp = 1 - popyt neutralny
∞ >Edp > 1 - popyt elastyczny
Edp = ∞ - popyt doskonale elastyczny
UWAGA:
Porównaj z prawem popytu w TEORII RYNKU:
Dobra normalne (zwykłe) - dobra na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu (uwaga: paradoks Veblena - przy wzroście ceny rośnie popyt - patrz dobra…
… stopniu.
Edi = procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana dochodu
Dla:
Edi = 0 - popyt sztywny - dalszy wzrost dochodu nie wywołuje żadnej reakcji po stronie popytu
Edi < 0 - wzrost dochodów powoduje spadek popytu na analizowane dobro - dobro niższego rzędu [-]
Edi > 0 - wzrost dochodów powoduje wzrost popytu na analizowane dobro - dobro normalne [+]
Edi = 1 - popyt neutralny - wzrost dochodu wywołuje proporcjonalną reakcji po stronie popytu Edi > 1 - wzrost procentowy wielkości popytu jest większy od procentowego wzrostu dochodu - dobro luksusowe
Edi < 1 - wzrost popytu jest wolniejszy w stosunku do wzrostu dochodu - dobro podstawowe
W zależności od wartości dochodowej elastyczności popytu Edi możemy dokonać następującego rozróżnienia poszczególnych dóbr:
1. Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują…
… i ich udział w budżetach nabywców.
4. Dobra pierwszej potrzeby (podstawowe) - mają elastyczność dochodową niższą od jedności. Są to wszystkie dobra niższego rzędu oraz część dóbr normalnych, z wyjątkiem luksusowych. [D. Begg]
Uwaga: paradoks Veblena - przy wzroście ceny rośnie popyt - patrz dobra luksusowe).
Uwaga wyjątki: dobra Giffena - przy wzroście ceny rośnie popyt - dobra niższego rzędu nie posiadające…
… popytu ma wartość: Edi > 1.
Zależność między zmianami dochodu w relacji do zmiany popytu na różne grupy dóbr i usług przedstawia w sposób zintegrowany następująca krzywa Engla:
Na rysunku poszczególne punkty wyznaczają nam różne wskaźniki elastyczności, co definiuje nam automatycznie różne kategorie dóbr.
W punkcie dla Edi = 0 (popyt sztywny) wzrost dochodu nie wpływa na pojawienie się efektywnego…
… nie jest też kryterium pozwalającym na oszacowanie rzędu wielkości współczynnika elastyczności z wyjątkiem sytuacji, gdy krzywe popytu przechodzą przez ten sam punkt.
Dwie krzywe o tym samym nachyleniu mają różną elastyczność w punktach odpowiadających tym samym wysokościom cen. Im krzywa jest bardziej oddalona od środka układu, tym przy danym poziomie cen elastyczność popytu jest niższa.
Elastyczność cenowa popytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz