Ekonomia - strona 9

note /search

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA Przegląd podstawowych pojęć Bankowość: system instytucji finansowych „pompujących” fundusze od pożyczkodawców do pożyczkobiorców Bank: pośrednik finansowy, świadczący klientom usługi finansowe Rezerwy: fundusze lub aktywa, które bank utrzymuje w formie depozytów...

Teoria produkcji

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

Teoria produkcji 4.1. Proces produkcji proces produkcji - proces transformacji czynników wytwórczych na produkty gotowe, przy czym uzyskane efekty produkcji mogą stać się dobrem konsumpcyjnym, bądź stanowić czynnik wytwórczy w następnym pr...

Ekonomiczne myślenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Wstęp - ekonomiczne myślenie minimalizacja nakładów maksymalizacja efektów nieograniczoność ludzkich potrzeb głównym kreatorem nowych potrzeb, czy nowego sposobu zaspakajania tych potrzeb jest produkcja i związany z nią postęp technologiczny celem produkcji jest zaspakajanie zmieniających swój r...

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1309

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny Koniunktura gospodarcza to inaczej stan gospodarki w danym okresie. Przykładowa typologia wskaźników koniunktury gospodarczej wskaźniki pilotujące : indeksy giełdowe, liczby i wartości akcji sprzedanych, liczba zwolnień, wskaźnik firm (nowo otwarte/upada...

Zachowania konsumenta

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659

. Zachowania konsumenta zachowanie racjonalne - wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki Teza o racjonalnym zachowaniu konsumenta sprowadza się do przyjęcia trzech założeń: konsument przejawia pewne potrzeby i potrafi je określić konsument jes...

Koncentracja na rynku i produkcie, cele główne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

. Koncentracja na rynku i produkcie przez wyznaczenie celów głównych. Cele marketingowe na przyszły rok i najbliższe 3 lata. Na rok przyszły: Rozwój sprzedaży komputerów i podzespołów komputerowych, oprogramowania- handel nastawiony na dokonywanie transakcji bezpośredniej jak i on-line (poprzez sie...

Formy bankowości elektronicznej - wyklad.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

Formy bankowości elektronicznej Bankowość terminalowa jest najstarszą formą bankowości elektronicznej. Bankomaty dotarły już do małych miasteczek, a terminale POS (ang. point-of-sale - punkt sprzedaży) do kiosków spożywczych i odda...

Statystyki rough follow - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

ROUGH FOLLOW Rough follow - jest to obróbka zgrubna po konturze. Kolejne ścieżki są generowane w pewnym odsunięciu od konturu przedmiotu obrabianego. Odległość ta jest zależna od średnicy freza jak i od procentowego udziału średnicy freza podczas s...

Harmonogram działań firmy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

Harmonogram działań. IV kwartał 2001 - wybór agencji reklamowej, która będzie współpracowała z naszą firmą I kwartał 2002 - przygotowanie i rozpowszechnianie reklamy w miejscu sprzedaży (w hurtowniach i salonach sprzedaży) poprzez rozdaw...

Odniesienia macierz BCG - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1512

Przyjmując za punkt odniesienia macierz BCG produkty firmy można pogrupować w następujący sposób: Rys.3 Macierz BCG dla produktów Sokołowskich Zakładów Mięsnych Źródło: Opracowanie własne. Powyższa tabela wskazuje, że produktami cieszącymi ...