Ekonomiczne myślenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczne myślenie  - strona 1 Ekonomiczne myślenie  - strona 2 Ekonomiczne myślenie  - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp - ekonomiczne myślenie minimalizacja nakładów
maksymalizacja efektów
nieograniczoność ludzkich potrzeb
głównym kreatorem nowych potrzeb, czy nowego sposobu zaspakajania tych potrzeb jest produkcja i związany z nią postęp technologiczny celem produkcji jest zaspakajanie zmieniających swój rozmiar i strukturę potrzeb ludzkich
Ograniczoność zasobów dla jednostki - czasu wolnego, zasobów finansowych, kwalifikacji
i predyspozycji zawodowych dla gospodarki - ograniczoność zasobów czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału)
zasób czynnika produkcji - ilość tego czynnika, jaką gospodarka dysponuje w danym momencie (ujęcie statyczne)
strumień czynnika produkcji - dynamiczne ujęcie zasobu, oznaczające wykorzystanie czynnika produkcji w określonym czasie
praca
przedsiębiorczość
kapitał produkcyjny i finansowy
ziemia
praca otrzymuje wynagrodzenie w postaci płacy przedsiębiorczość może być wynagradzana jak praca odpowiednio wysoką płacą lub zyskiem kapitał otrzymuje wynagrodzenie w postaci procentu ziemia przynosi dochód w postaci renty ograniczoność zasobów wynika z przyczyn naturalnych (ograniczoność bogactw naturalnych)
lub może wynikać z dotychczasowej działalności gospodarczej (ograniczoność kapitału)
Mając do czynienia z jednej strony z ograniczonymi zasobami, z drugiej strony z nieograniczonymi potrzebami należy liczyć się z występowaniem zjawiska rzadkości .
Rzadkość oznacza, że nigdy nie będziemy mieli wszystkiego, co chcielibyśmy mieć.
W ekonomii pojęcie rzadkości odnosi się do sytuacji, w której dostępne zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.
Rzadkość jest konsekwencją ograniczoności zasobów. Konieczność wyboru - rzadkość Zjawisko rzadkości zmusza podmioty gospodarujące do dokonywania wyborów związanych z alokacją będących w ich dyspozycji zasobów.
Koszt alternatywny koszt alternatywny - koszt towarzyszący wyborowi, występuje, gdy posiadane zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb koszt alternatywny - utrata możliwości realizacji odrzuconej, najlepszej alternatywy
dobra wolne: dobra, które mają koszt alternatywny równy 0
zwiększenie ilości dóbr wolnych nie pociąga za sobą konieczności

(…)

….
Zamknięty obieg pieniężny i rzeczowy w gospodarce
Krzywa możliwości produkcyjnych
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia problem rzadkości, konieczności wyboru i kosztu alternatywnego.
Krzywa możliwości produkcyjnych - graficzne przedstawienie różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów.
KMP przedstawia możliwe kombinacje dóbr…
… A pociąga za sobą konieczność rezygnacji z coraz mniejszej ilości dobra B.
Aby zwiększyć produkcję B, trzeba zrezygnować z coraz mniejszej ilości dobra A.
Nieefektywne(X) i nieosiągalne(Z) rozwiązania a KMP
Na przebieg krzywej możliwości produkcyjnych zdecydowany wpływ ma poziom technologii i jego zmiany
przychody producentów
Konsumenci
Rynek produktów
i usług konsumpcyjnych
produkty i usługi konsumpcyjne…
… zasób takich czynników jak czyste powietrze, woda maleje.
Przeciwieństwem dobra wolnego jest dobro ekonomiczne.
Dobro ekonomiczne to dobro rzadkie, o koszcie alternatywnym większym od 0.
Wzrost produkcji lub konsumpcji dobra ekonomicznego pociąga za sobą konieczność rezygnacji z produkcji lub konsumpcji pewnej ilości innych dóbr.
Przedmiot badań mikroekonomii
Praktycznie, niemal wszystkie dobra…
… - utrata możliwości realizacji odrzuconej, najlepszej alternatywy
dobra wolne:
dobra, które mają koszt alternatywny równy 0
zwiększenie ilości dóbr wolnych nie pociąga za sobą konieczności zmniejszenia ilości innych dóbr
z punktu widzenia konsumenta korzystanie z dóbr wolnych jest bezpłatne, konsument otrzymuje dobra wolne za darmo
Istnienie dóbr wolnych wynika z: braku praw własności (np. do plaż, lasów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz