Krzywa możliwości produkcyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2604
Wyświetleń: 5754
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywa możliwości produkcyjnych  - strona 1 Krzywa możliwości produkcyjnych  - strona 2 Krzywa możliwości produkcyjnych  - strona 3

Fragment notatki:


W2 - Krzywa możliwości produkcyjnych PLAN : Krzywa możliwości produkcyjnych Koszt alternatywny Prawo malejących przychodów Gospodarka i systemy gospodarcze 1. Krzywa możliwości produkcyjnych Założenie: Społeczeństwo musi się pogodzić z tym, że zaso by w jego dyspozycji są ograniczone i w tych warunkach musi wybierać sposoby rozdysponowania zasobów między różne, wzajemnie konkurencyjne zastosowania produkcyjne.
[D. Begg...]
Istniejące zasoby są niewystarczające do zaspokojenia istniejących potrzeb. DEFINICJE: Krzywa możliwości produkcyjnych ( KMP ) - przedstawia - przy każdym poziomie produkcji jednego dobra - maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra. Krzywa możliwości produkcyjnych - jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone przy pełny i efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów.
Krzywa możliwości produkcyjnych wyznacza takie punkty, w których społeczeństwo wytwarza efektywnie (patrz rys.: punkty II,IV) oraz nieefektywnie (punkty III,V) .
Krzywa możliwości produkcyjnych może przybierać różną postać:
- liniową wypukłą wklęsłą Położenie krzywej transformacji może być różne . Zależy ono od:
ilości zasobów efektywności ich wykorzystania (patrz: wiedza, doświadczenie i umiejętności ludzi pracy, kultura pracy i organizacji, kultura zarządzania, technologia) KMP a rozwój technologiczny? Na przebieg krzywej możliwości produkcyjnych zdecydowany wpływ ma poziom technologii i zmiany w jej obszarze.
WNIOSKI: Nie można mieć równocześnie ciast k o i je zjeść Zawsze istnieje więcej niż jeden sposób wykorzystania posiadanego zasobu.
Ludzie muszą wybierać spośród alternatywnych sposobów wykorzystania zasobów.
Z każdym wyborem wiąże się koszt - tzw. koszt alternatywny.
2 . Koszt alternatywny Koszt alternatywny - otrzymanie większej ilości jednego dobra jest możliwe jedynie pod warunkiem zmniejszenia produkcji innego dobra.

(…)

… lub systemu nakazowo-rozdzielczego.
Gospodarka rynkowa - zasadniczym regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający rynek czy mechanizm rynkowy.
Gospodarka mieszana - państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, jak obrona…
…:
Ograniczone możliwości produkcyjne gospodarki zmuszają w praktyce ekonomicznej do dokonania wyboru możliwie najlepszego systemu gospodarowania.
Wyróżniamy następujące modele gospodarek:
A)
Gospodarka naturalna - nastawiona przede wszystkim na zaspokajanie własnych potrzeb
Gospodarka towarowa (towarowo-pieniężna) - wymiana towarowo-pieniężna
B)
lub (kryterium kto i jak rządzi - system polityczny, nie tyle…
…: wiedza, doświadczenie i umiejętności ludzi pracy, kultura pracy i organizacji, kultura zarządzania, technologia)
KMP a rozwój technologiczny?
Na przebieg krzywej możliwości produkcyjnych zdecydowany wpływ ma poziom technologii i zmiany w jej obszarze.
WNIOSKI:
Nie można mieć równocześnie ciastko i je zjeść
Zawsze istnieje więcej niż jeden sposób wykorzystania posiadanego zasobu.
Ludzie muszą wybierać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz