Wykład - Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa - strona 1 Wykład - Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa - strona 2 Wykład - Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 4
Granica możliwości produkcyjnych społeczeństwa
Każde społeczeństwo musi rozwiązać 3 podstawowe problemy ekonomiczne:
co? - jakie dobra należy wytwarzać i w jakich ilościach, ile i jakich alternatywnych dóbr należy wytwarzać (np. dużo żywności - mało odzieży lub odwrotnie)
jak? - jak powinno się produkować dobra, tzn. przez kogo, z jakich zasobów, za pomocą jakiej techniki dobra mają być wytworzone
dla kogo? - kto ma użytkować dobra i usługi wytwarzane w danym kraju i w jaki sposób produkt narodowy ma być dzielony pomiędzy poszczególne jednostki czy rodziny; czy wysoko nagradzać siłę mięśni czy inteligencję
Są to problemy fundamentalne, wspólne dla wszystkich gospodarek.
O tym, co, jak i dla kogo w różnych społeczeństwach decyduje:
obyczaj
instynkt
nakaz
rynek
Problem by nie istniał, gdyby zasoby były nieograniczone. Nie istniały by wtedy dobra ekonomiczne - relatywnie rzadkie.
Obecne społeczeństwa przemysłowe są bardzo bogate w stosunku do społeczeństw minionych. Mają jednak nowe potrzeby i rzadkość jako problem ekonomiczny się utrzymuje.
Ludzie ciągle potrzebują nowych dóbr, usług, doznań, przestrzeni, bezpieczeństwa itd.
Ciekawostka: 17 lat temu, biolodzy opublikowali tezę, wg której na dzienne wyżywienie organizmu ludzkiego wystarczy 80 centów amerykańskich (kapusta, szpinak, wątroba wieprzowa, mąka).
John Kenneth Galtreis w książce „Społeczeństwo obfitości - państwo dobrobytu” stwierdził, że Amerykanie przekroczyli poziom potrzeb biologicznych (w większości) i mogą „przerzucać się” na inne potrzeby pobudzane dodatkowo przez modę i reklamę.
Definicja rzadkości
Ekonomiczna rzadkość to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej wiedzy technicznej można wykorzystać do wytworzenia jedynie ograniczonych (ale maksymalnych w danym czasie) ilości dóbr ekonomicznych.
Dobra ekonomiczne to dobra rzadkie.
Społeczeństwo musi dokonywać wyboru dóbr, bo nie można zaspokoić wszystkich potrzeb i pragnień.
Przy danych zasobach ekonomicznych i danej technologii, wybory produkcyjne stojące przed danym krajem można przedstawić za pomocą krzywej możliwości produkcyjnych. Przyjmuje się uproszczone założenia, że istnieją dwa dobra - między którymi trzeba dokonać wyboru.
Krzywa pokazuje w jakim stopniu można dokonać transformacji jednego dobra na inne przenosząc zasoby z produkcji jednego dobra, do produkcji drugiego dobra.
Produkcja jest efektywna wtedy, gdy wytworzonej ilości jednego dobra nie można zwiększyć bez zmniejszenia produkcji drugiego dobra (punkty A - F). Gospodarka efektywna znajduje się na krzywej możliwości produkcyjnych.


(…)

… zbytniego ryzyka w działalności gospodarczej firm
substytucję zasobów - stałe poszukiwanie możliwości zastępowania rzadkich zasobów innymi
korzyści skali uzyskane po obniżce ceny produkcji
międzynarodowa integracja gospodarcza oznaczająca wzrost możliwości efektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz