Statyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statyka - strona 1 Statyka - strona 2 Statyka - strona 3

Fragment notatki:

Statyka
Zjawisko równowagi
Równowagą nazywamy zjawisko, w którym działanie jednej siły jest równoważone przez
działanie drugiej siły, ciała, na które działają te siły pozostaje w spoczynku. Dział mechaniki
zajmujący się badaniem równowagi ciał nazywamy statyką. Dla uproszczenia opisu zjawisk
w statyce pomija się odkształcenia ciała pod wpływem działania sił, wprowadzając pojęcie
ciała sztywnego.
Ważną rolę w zjawisku równowagi odgrywają siły. Rozważmy dwa przypadki, w których
działają siły wzajemnie się równoważące.
leżący na podłożu klocek wywiera pod wpływem siły przyciągania nacisk prostopadły
(normalny) N na podłoże, a równoważy tą siłę skierowana ku górze siła, zwana reakcją R, co
powoduje, że klocek pozostaje w spoczynku
ciężar Q bloku wiszącego nieruchomo na linie jest równoważony wywieraną przez linię i
skierowaną wzdłuż niej siłą, zwaną naciągiem S
Jak już zostało w dziale dynamika stwierdzono siła jest wektorem, który charakteryzują
następujące cechy: wielkość, kierunek działania, zwrot, punkt przyłożenia.
Wielkość siły jest to jej wartość liczbowa podawana zwykle w niutonach. Może być także
wyrażona graficznie przez długość odcinka przedstawiającego wektor siły.
Kierunek działania siły określa się liczbowo przez podanie wartości kąta, jaki tworzy ona z
pewnym kierunkiem umownym (najczęściej z kierunkiem poziomym ze zwrotem w prawo).
Graficznie natomiast przedstawia się w postaci prostej odpowiednio skierowanej w
płaszczyźnie rysunku, którą nazywamy linią działania.
Zwrot siły jest określany liczbowo wartością kąta, jaki tworzy ona z kierunkiem umownym
albo graficznie strzałką na końcu wyobrażającego ja odcinka.
Punkt przyłożenia siły określa się liczbowo przez podanie jego współrzędnych w przyjętym
układzie współrzędnych lub graficznie przez odpowiednie umiejscowienie na rysunku
początku wyobrażającego ją odcinka ze strzałką.
Składanie sił
składanie sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej płaszczyźnie
Spróbujmy ustalić wypadkową pięciu sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w
jednej płaszczyźnie:
Możemy to zrobić następująco: dodać pierwszą i drugą siłę i otrzymać ich wypadkową,
następnie ta wypadkową składamy z trzecią siłą. Otrzymujemy wówczas wypadkową
pierwszej, drugiej i trzeciej siły. Postępujemy analogicznie, otrzymujemy wypadkową
czterech sił, a w końcu pięciu sił.
1
Możemy jednak wykonać to zadanie w prostszy sposób, przy pomocy metody wieloboku.
Mianowicie kreśląc z dowolnego punktu odcinek skierowany, wyobrażający pierwszą siłę,
następnie z jego końca odcinek wyobrażający drugi odcinek, itd. Łącząc początek pierwszej
siły z końcem ostatniej otrzymujemy siłę wypadkową.
Wypadkowa układu sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej
płaszczyźnie jest równa co do wielkości i kierunku bokowi zamykającemu wielobok
zbudowany na odcinkach wyobrażających siły składowe.
składanie sił przyłożonych w różnych punktach i działających w jednej płaszczyźnie
Siłę działającą na ciało sztywne można ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz