Mechanika techniczna - Zasady statyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika techniczna - Zasady statyki - strona 1

Fragment notatki:

STATYKA Statyka jako dział mechaniki ogólnej wykorzystuje następujące zasady (aksjomaty), których się nie udowadnia, a  przyjmuje jako pewniki. ZASADY STATYKI  Zasada pierwsza (zasada równoległoboku).  Działanie dwóch sił  P1  i  P2  można zastąpić działaniem jednej siły  R ,  działającej na ten sam punkt, będącej przekątną równoległoboku  ABCD  zbudowanego na wektorach sił  P1  i  P2 .   Wypadkową  R  wyznaczamy ze wzoru    W przypadku, gdy siły  P1  i  P2  działają wzdłuż jednej prostej i są zgodnie skierowane, wartość wypadkowej wynosi   Natomiast, gdy siły są przeciwnie skierowane i  P2 =P1  , to         Zasada druga.  Jeżeli do ciała przyłożone są dwie siły, to równoważą się one tylko wtedy, gdy mają tę samą linię  działania, te same wartości liczbowe i przeciwne zwroty. Aby siły te równoważyły się, muszą być spełnione zależności   Zasada trzecia.  Skutek działania dowolnego układu sił przyłożonego do ciała nie zmieni się, jeśli do tego układu  dodamy lub odejmiemy dowolny układ równoważących się sił, czyli tzw. układ zerowy. Wynika stąd następujący  wniosek: każdą siłę działającą na ciało sztywne można przesunąć dowolnie wzdłuż jej linii działania.  Zasada czwarta (zasada zesztywnienia).  Jeżeli ciało odkształcalne znajduje się w równowadze pod działaniem  pewnego układu sił, to również pozostanie w równowadze ciało doskonale sztywne (nieodkształcalne), identyczne z  poprzednim, pod działaniem tego samego układu sił. Wynika stąd wniosek, że warunek konieczny i wystarczający do  równowagi ciała sztywnego jest tylko warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do równowagi ciała  odkształcalnego. Zasada piąta (zasada działania i przeciwdziałania).  Każdemu działaniu towarzyszy równe co do wartości, o  przeciwnym zwrocie i leżące na tej samej prostej przeciwdziałanie. Zasada szósta (zasada oswobodzenia od więzów).  Każde ciało nieswobodne można myślowo oswobodzić z więzów,  zastępując ich działanie reakcjami, a następnie rozważać jako ciało swobodne znajdujące się pod działaniem sił  czynnych i biernych (reakcji więzów). Document Outline STATYKA ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz