Publiczne Prawo Gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5495
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne Prawo Gospodarcze - strona 1 Publiczne Prawo Gospodarcze - strona 2 Publiczne Prawo Gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Wymienione zostały źródła publicznego prawa gospodarczego i jego zasady: zasada wolności gospodarczej, zasada prawa, zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada proporcjonalności. Wyjaśniono podczas wykładu czym jest działalność gospodarcza według obowiązującej ustawy o działalności gospodarczej, wskazano i dokładnie omówiono 6 jej przesłanek. Wskazano kim jest przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, przybliżono również pojawiające się w tym zakresie spory doktrynalne. W notatce z wykładu publiczne prawo gospodarcze przybliżono pojęcie - działalność gospodarcza wolna/ewidencjonowana, działalność gospodarcza regulowana, działalność gospodarcza reglamentacyjna, Działalność gospodarcza koncesjonowana, wskazano na różnice pomiędzy wszystkimi rodzajami działalności, omówiono również zagadnienie Krajowego Rejestru Sądowego. W kolejnej części notatki publiczne prawo gospodarcze wskazano na to czym jest gospodarka komunalna i publiczna działalność komunalna. Następnie omówione zostało prawo zamówień publicznych, jego zasady i najważniejsze artykuły. W notatce przybliżono również zasady wspierania przedsiębiorców z funduszy państwowych, będące wyjątkiem od zasady prawa europejskiego zakazu wspierania przedsiębiorców z funduszy państwowych. Notatki z roku 2009/2010 są opatrzone licznymi cytatami z aktów prawnych pozwalające na odpowiednie zlokalizowanie przepisów prawnych i zaznajomienie się z najważniejszymi przepisami obowiązujących aktów prawnych. Notatka publiczne prawo gospodarcze kończy się przybliżeniem materii z prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji.

9.10.2008r.
marcin.stozkiewicz@uj.edu.pl
dyżur - 13:30 - 14:30 pok.307 na ul.Olszewskiego
katedra publicznego prawa gospodarczego
Publiczne prawo gospodarcze:
normy prawne, których celem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę w celu ochrony tej gospodarki/rynku/obrotu gospodarczego. Normy te ingerują w neutralne procesy rynkowe
wpływ państwa na swobodę wolnego rynku
Ustawodawca chcąc ograniczyć działalność gospodarczą wprowadza reglamentację działalności gospodarczej.
Różne sposoby reglamentacji:
koncesje
zezwolenia
licencje
Regulacja działalności gospodarczej - ustawodawca określa sposoby prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców już działających, wtrąca się w swobody rynku i ogranicza ją. Np. taryfy
Liberalizacja rynku - na uregulowanym, wolnym rynku. dotyczy rynków, które były domeną monopoli państwowych, ustawowych, itd. Np. rynek lotniczy, kolejowy
proces uwalniania rynku przez wprowadzenie konkurencji, poprzez podział rynku,
Publiczne prawo gospodarcze jest owocem interwencjonalizmu państwowego. Tyle, ile różnych działalności gospodarczej, tyle różnych rynków. Im bardziej skomplikowane są zależności, reguły na danym rynku, tym więcej regulacji państwowych. Publiczne prawo gospodarcze - część ogólna PPG + podstawowe metody regulacji/reglamentacji
Źródła PPG:
Ścisły związek z prawem wspólnotowym.
1. Prawo wspólnotowe (I filar)
(pr. Wspólnotowe -> dyrektywa -> polska ustawa) dorobek prawny wspólnoty: pisany - traktaty, niepisany - zasady
Zasady ogólne prawa UE:
zasada jawności (prawo zamówień publicznych)
zasada proporcjonalności (np. pomoc publiczna)
Prawa wtórne:
rozporządzenia - w zakresie prawa konkurencji (wiąże bezpośrednio)
dyrektywy - przy liberalizacji rynków, jest instrumentem harmonizacji - określają cele i muszą być transportowane i wdrożone, wdrożenie dotyczy skutku - wiążą co do celu. Cele są określone regułami bądź miernikami liczbowymi. Decyzje - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz