Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne - strona 1 Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne - strona 2 Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne - strona 3

Fragment notatki:

Praca jest z 1999 roku, ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: prawo do pracy, prawo do odpowiednich warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo rodziny do ochrony i pomocy, prawo do odpowiedniego poziomu życia, prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, prawo do nauki, prawo do udziału w życiu kulturalnym. Literatura użyta w pracy to M.Balcerek, Prawa człowieka a młodzież, T.Bulenda, Prawa i wolności człowieka, E.Dobrodziej, Podstawowe prawa socjalne i ekonomiczne, A.Łopatka, Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL, J.Machowski, Prawa człowieka, A.Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, A.Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych.

PRAWA CZŁOWIEKA DRUGIEJ GENERACJI
SZCZECIN 1999
SPIS TREŚCI
Wstęp.......................................................................................................3
I Prawa socjalne i ekonomiczne................................................................4
Prawo do pracy........................................................................................4
Prawo do odpowiednich warunków pracy...............................................5
Prawo do zabezpieczenia społecznego....................................................8
Prawo rodziny do ochrony i pomocy.......................................................9
Prawo do odpowiedniego poziomu życia...............................................11
Prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.......................................................................................12
Prawo do nauki.......................................................................................14
Prawo do udziału w życiu kulturalnym .................................................15
Podsumowanie.......................................................................................17
Literatura................................................................................................18
Wykaz aktów prawnych.........................................................................19
WSTĘP
Prawa człowieka stanowią istotny element dorobku nowożytnej cywilizacji. Za prawa człowieka w Polsce uważa się te prawa, które dotyczą najistotniejszych interesów jednostki lub zbiorowości, które są najbardziej charakterystyczne dla stosunków społecznych i politycznych istniejących w określonym czasie w danym kraju. Prawami człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu są tylko te prawa, które zostały ustanowione przez państwo: o prawach człowieka można mówić dopiero wówczas, gdy zostały one sformułowane w przepisach prawa pozytywnego. Prawa człowieka to zatem pewien rodzaj praw przedmiotowych wyznaczonych przez zespół przepisów prawnych.
Postanowienia o prawach człowieka adresowane są bezpośrednio do obywateli. Równocześnie przewidują one odpowiednie obowiązki dla państwa i jego organów. Państwo, jako gwarant praw człowieka, bierze na siebie ciężar stworzenia warunków, aby prawa były faktycznie realizowane, aby jedni obywatele nie wykorzystywali swoich praw ze szkodą dla praw innych obywateli. Zapewnia także obywatelom niezbędną pomoc w wykonywaniu i dochodzeniu swoich praw.

(…)

… Ekonomiczny (art.11), Karta Socjalna (art. 14), Karta Narodów Zjednoczonych (art. 55).
Pakt przewiduje obowiązek państw do uznania prawa każdego człowieka i jego rodziny ,,do odpowiedniego poziomu życia”, obejmującego odpowiednie pożywienie, odzież, mieszkanie i prawo do stałej poprawy warunków bytowych. Deklaracja Uniwersalna dodaje jeszcze, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej opiekę…
… pierwsze miejsce wśród praw konstytucyjnych. Miało się ono wiązać z odpowiednią polityką zatrudnienia zmierzającą jeszcze do niedawna do zapewnienia pełnego zatrudnienia. Należy dodać, że polityka pełnego zatrudnienia jest jednym z centralnych problemów, jakimi zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Organizacja ta zainicjowała w 1969 roku Światowy Program Zatrudnienia, który formułuje…
… Higieny. W art. 55 Karty NZ stwierdza, że ONZ popiera rozwiązanie międzynarodowych zagadnień zdrowia publicznego. W wyniku tego postanowienia w 1948 r. powołana została przez ONZ jako jedna z jej organizacji wyspecjalizowanych Światowa Organizacja Zdrowia. Zarówno w Deklaracji, jak Pakcie szczególną troską otoczono dzieci, młodzież i kobiety. Podobnie Karta Socjalna formułuje prawo do „korzystania…
… jak najszybciej chorobom epidemicznym i endemicznym. Zagwarantowaniu prawa do ochrony zdrowia służą liczne konwencje MOP. W stadium dyskusji w ONZ jest projekt deklaracji praw osób chorych psychicznie.Najszerszą działalność międzynarodową na rzecz ochrony zdrowia prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia. Jej konstytucja przewiduje „osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia”. Prawo…
… międzynarodowych, PWN, Warszawa 1982 r. T. Bulenda: Prawne..., op. cit. J Machowski: Prawa człowieka, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1968 r.
A. Michalska: Prawa człowieka, op. cit.
Konwencja nr 42 dotycząca odszkodowania za choroby zawodowe z 1934 r. (Dz. U. 1949, nr 31, poz. 235).
E. Dobrodziej: Podstawowe prawa..., op. cit.
Konwencja MOP, cz. I.
Tamże.
A. Michalska: Prawa człowieka..., op. cit…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz