Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych. - strona 1

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Art. 442 1 kc z upływem lat 3 od kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, nie później niż 10 lat od jej wyrządzenia, jeśli z przestępstwa dokonanego przez komornika to z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa; komornik jest zobowiązany do zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej
Obecnie z mocy art. 8 ustawy o komornikach może dokonać wyboru komornika na terenie całego kraju, nie dotyczy to sądowej egzekucji z nieruchomości, sprawy w których przepisy o egzekucji stosujemy odpowiednio (np. z części ułamkowej nieruchomości) Art. 8.  1. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego. 2. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych. 3. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy. 4. Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. 5. Komornik prowadzący egzekucję według wyboru wierzyciela zawiadomi o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadłaby zgodnie z właściwością lub podziałem czynności. 6. W razie podejmowania czynności, na żądanie wierzyciela poza rewirem komornika, kosztami obciąża się wierzyciela, niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych. Na pokrycie kosztów wierzyciel wpłaca zaliczkę przed podjęciem czynności. 7. Przez koszty, o których mowa w ust. 6, rozumie się diety, zwrot za przejazdy, transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów komornika. 8. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Przekazanie sprawy nie wpływa na wysokość opłat. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz