UŁOMNE OSOBY PRAWNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UŁOMNE OSOBY PRAWNE - strona 1 UŁOMNE OSOBY PRAWNE - strona 2

Fragment notatki:

UŁOMNE OSOBY PRAWNE - jest to osoba, która nie ma pełni praw. Jest to pojęcie, które nie zostało opisane w aktach normatywnych. Osobami prawnymi stricto nie są takie osoby, chociaż mogą zaciągać zobowiązania prawne. 
Art. 33 - możliwość zaciągania zobowiązań - członkowie tych podmiotów ponoszą subsydiarną odpowiedzialność. Np Wspólnota Mieszkaniowa jest najbardziej ułomną osobą prawną. Jeśli w ruchomości są co najmniej 2 mieszkania i nie ma Spółdzielni, powstaje Wspólnota Mieszkaniowa, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, jednak pomocniczo odpowiedzialność prawną ponoszą wszyscy członkowie (jeśli ułomna osoba prawna jest niewypłacalna, bo np. Mieszkańcy nie płacą swoich zobowiązań, członkowie mogą zostać wezwani do uiszczenia długów). Odpowiedzialność jest także solidarność. Wszyscy członkowie ponoszą solidarnie (wspólnie) odpowiedzialność. Wierzyciel może wybrać w tym przypadku jednego członka i dochodzić roszczeń (będzie musiał uiścić całą kwotę np. Właściciel lokalu). A dopiero później ten członek solidarny może skorzystać z dochodzenia regresowego, czyli może żądać od reszty oddania jego części długu.
SPÓŁKI (UŁOMNE osoby prawne):
 Spółka jawna  Komandytowa  Komandytowo - akcyjna  Stowarzyszenia   Pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe (może ona działać w zakładzie pracy) DOBRA OSOBISTE
Dobra osobiste osób fizycznych:
 Są to wartości niematerialne, powszechnie uznawane w społeczeństwie, świata uczuć, emocjonalne wartości: WOLNOŚĆ - np jeśli musimy przejść jakiś zabieg, bo bez tego możemy umrzeć, ze względów światopoglądowych możemy się nie zgodzić na jego wykonanie.
WIZERUNEK - np nie możemy opublikować czyjejś fotografii bez zgody tej osoby 
GODNOŚĆ
CZEŚĆ (dobre imię)
ZDROWIE
ŻYCIE
PRYWATNOŚĆ - stosunkowo młode dobro osobiste (mamy jakąś sferę prywatność - koncepcja sfer) - koła. Sfera życia intymnego, sfera życia rodzinnego, sfera życia służbowego. 
TAJEMNICA KORESPONDECJI - nieujawnianie treści
Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym, który zmienia się wraz z ewolucją światopoglądu. 
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH:
 Art. 24, 445, 448 zawierają katalogi środków ochrony dóbr osobistych:  Zaniechanie dalszych naruszeń  Opublikowanie oświadczenia treści przepraszającej - sprostowania. Jeśli np zostaniemy nazwani agentem, a nim nie jesteśmy, albo że donosiliśmy ileś lat temu  Zadośćuczynienie (ma charakter penalny, czyli brany jest pod uwagę stan majątkowy) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz