PRZEDSTAWICIELSTWO - Prokura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRZEDSTAWICIELSTWO -  Prokura - strona 1 PRZEDSTAWICIELSTWO -  Prokura - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDSTAWICIELSTWO
 Jeżeli dana osoba nie może lub nie chce wykonać czynności prawnej (wtedy przedstawiciel składa oświadczenie woli ze skutkiem dla mocodawcy). Zawiera umowę 2 typy przedstawicielstwa:
 Przedstawicielstwo Ustawowe - opiera się na ustawie albo orzeczeniu sądu np rodzice (np jeśli dziecko ma zarobek z reklamy seria danio to hajsu pilnują rodzice ale stroną umowy nie są rodzice tylko dziecko; dziadkowie, kurator, opiekun. Może mieć 2 podstawy prawne: ustawy, orzeczenia sądowe  Pełnomocnictwo - ustanawiamy pełnomocnika sami. Np chcę żeby na czasy mojego wyjazdu ktoś (pełnomocnik) pilnował mojej chaty. Jest to jednostronne oświadczenie woli mocodawcy  2 stosunki prawne między mocodawcą a pełnomocnikiem:
 Jednostronna czynność prawna, można ją w każdej chwili odwołać  To nie jest umowa o pracę! Np udzielam komuś pełnomocnictwa żeby w moim imieniu sprzedawał obrazy i za to mu płacę 4 rodzaje pełnomocnictwa ze względu na zakres możliwości działania pełnomocnika:
 Ogólne (Do zwykłego zarządu) -   Rodzajowe - np udzielam pełnomocnictwa maklerowi żeby ogarniał moje papiery wartościowe  Szczególne - do jednej czynności prawnej - np zbycie mojej nieruchomości (zawarcie umowy w moim imieniu zbycia)  Prokura - szczególny rodzaj, mogą go udzielać przedsiębiorcy; zawsze ma taki sam zakres prawny. Nie może być zmieniony. Kontrahent który negocjuje z prokurentem musi mieć pewność, że prokurent ma ustanowiony zakres czynności ale: nie może zbyć nieruchomości, nie może obciążyć nieruchomości, nie może zbyć przedsiębiorstwa jako nieruchomości i nie może ustanowić prawa na przedsiębiorstwie (np najmu). Poza tym, prokurent może wszystko! Nawet kredyt na miliony. Dla skuteczności czynności nie jest wystarczający jeden prokurent, ale dwóch, trzech, itd. Moze być kilku łącznie albo oddzielnie (samodzielnie mogą też działać). Np łącznie - obaj prokurenci muszą oświadczenie u mocodawcy ogarnąć. Jeśli mocodawca nie ma aż takiej wiary w nich. Prokura też może być łączna. Prokura oddziałowa - ograniczenie zakresu działania prokurenta w zakresie działań przedsiębiorcy. Prokura jest umocnieniem do czynności prawa materialnego i czynności procesowych. Prokura nie wygasa z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Prokura wygasa w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji albo przekształcenia.  Prokura i szczególne są określane w formie zwykłej, pisemnej. A rodzajowe i ogólne w formie aktu notarialnego.
Osoba, która przekazuje nasze pełnomocnictwo jest pośrednikiem. Ale dana umowa jest zawierana pomiędzy stroną główną umowy czyli A (B jest pełnomocnikiem) a z X ogarniam umowę. 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz