PRAWA RZECZOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWA RZECZOWE - strona 1 PRAWA RZECZOWE - strona 2

Fragment notatki:

PRAWA RZECZOWE: prawa do rzeczy czyli materialna część przyrody o charakterze bezwględnym, np własność (prawo skuteczne wobec drugiej osoby tym różnią się zobowiązania od prawa rzeczowego). Uprawniony wobec wszystkich podmiotów prawa. Moje prawo jest bezwględne jeśli chodzi o wszystkie osoby. 
 Dotyczy rzeczy  Jest skuteczne w stosunku do wszystkich W przypadku umów, mamy swobodę umów, możemy wymyślić sobie nową umowę, sponsoringu, ale także zmienić umowę możemy.
Grupy praw rzeczowych:
 Własność - najszersze jeśli chodzi o prawa majątkowe; jest kategorią historyczną; właściciel może rozporządzać swoją rzeczą aż do zniszczenia, na wypadek śmierci rozrządzenie, może rzecz przekształcić, podzielić. Zakresu własności nie można ograniczyć, zawsze własność ma taką samą treść. Może zbyć nieruchomości w dowolnej formie, nawet w ustnej, ale w przypadku większych transakcji trzeba w formie pisemnej. Zawarcie umowy zobowiązującej przenosi własność. Już w momencie zawarcia umowy, stajemy się właścicielami czegoś tam. Nabycie własności od nieuprawnionego - tylko właściciel może zarządzać rzeczą, może je sprzedawać, itd. WYJĄTKI: w niektórych przypadkach możemy nabyć własność od nieuprawnionego: 1) rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - art 5 ksiąg wieczystych prawa cywilnego. - jeżeli kupujemy od kogoś nieruchomość, to stajemy się właścicielami jeśli robimy to w dobrej wierze. Rękojmia chroni osobę wpisaną do księgi wieczystej. WSPÓŁWŁASNOŚĆ - jedyna możliwość, aby własność mogła zosta podzielona. Np biurko, nieruchomość jeśli przysługuje przynajmniej dwóm osobom (współwłasność w częściach ułamkowych - właściciel jakiejś części niepodzielnej rzeczy np 1/12). Możemy nią zarządzać, jest dziedziczna, natomiast współwłasności łącznej nie można znieść (chyba że np rozwód będzie). Oraz współwłasność łączna - każdy właściciel jest właścicielem całości. Np na czas trwania małżeństwa (jeśli nie jest podpisana intercyzy). Jeśli doszłoby do rozwodu do współwłasność łączna przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Spółka jest właścicielem majątku np więc nie ma współwłasności. Tylko w spółce cywilnej jest współwłasność łączna.  Szczególną formą współwłasnością są wspólnoty mieszkaniowe - powstają z mocy prawa. 
 Użytkowanie wieczyste - drugie najszersze prawo rzeczowe - prawo charakterystyczne dla prawa polskiego. Wzięło się z poprzedniego ustroju (że własność nie powinna mależeć do jednostki, więc państwo ogarniało nacjonalizację). Od lat 50. Państwo poszukiwało instrumenty, które pozwolą na dbanie o właśność. 1961. - wymyślono użytkowanie wieczyste - czyli skarb państwa jest właścicielem gruntu i pozwala użytkować go obywatelom od 40 do 99 lat. Użytkowanie wieczyste jest tylko czasowe, ale na bardzo długi okres czasu traktowani jesteśmy jako właściciele. Użytkowanie wieczyste polega na tym, że wnosi się pierwszą opłatę i opłaty roczne - pierwsza opłata ok. 20% wartości gruntu, zależy od użytkowania). W każdym roku wpłacać trzeba 1% wartości). Zbycie użytkowania wieczystego wymaga aktu notarialnego. Budynki wzniesione na użytkowanym wieczyście gruncie, są jego własnością, ale tylko tak długo, jak trwa użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty jest w pierwszej kolejności jeśli chodzi o zaproponowanie przez skarb państwa przejęcie jako własności po przeminięciu czasu.

(…)

… o zaproponowanie przez skarb państwa przejęcie jako własności po przeminięciu czasu.  Ograniczone prawa rzeczowe. Obejmują zastaw i hipotekę, użytkowanie (zwykłe), służebność i spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.  OCHRONA WŁASNOŚCI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
 Przysługują roszczenia. Windykacyjne i Negatoryjne. Windykacyjne - jeśli któś pozbawia nas własności, może zarządać zwrotu tej własności. Jeśli np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz